Radionika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE RADIONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Mus supančios aplinkos torsioniniai  laukai

 

Daugumai žinomas paprotys, kad pasaga virš durų atneša į namus sėkmę. Bet kad pasaga teiktų teigiamą energiją, ją reikia taisyklingai pakabinti. Norėdami tai padaryti, visų pirma, ją reikia pakabinti virš durų orientuotų tik į vakarus, šiaurės vakarus ar šiaurė. Antra,atviroji pasagos dalis turi būti nukreipta į viršų. Tik šiuo atveju ji aktyvuos teigiamą energiją.

Kad  geriau suvoktume šiuos paslaptingus energetikos pasireiškimus visų pirma turime susipažinti su tokiomis sąvokomis kaip: formos efektas, eteris, planetos nuosavas sukimosi kosminis dažnis,supančios aplinkos laisvoji energija ir torsioniniai laukai.
Prieš mus buvusios civilizacijos, atlantų ir hiperboriečių, ne tik žinojo apie spinduliuotes kurias skleidžia formos, masės ir objektų medžiagos, bet ir mokėjo visa tai panaudoti įvairiausiems tikslams.Statydami milžiniškus akmeninius statinius – jie naudojosi levitacijos efektu, ieškodami vandens šaltinių ir naudingų iškasenų jau naudojosi biolokacijos principais, kurie  taip pat paremti formų efekto žiniomis. Akmeninių statinių navigacinės sistemos taip pat vadovavosi minėtomis žiniomis.
Senovės  egiptiečiai ne tik žinojo juos supančios aplinkos spinduliavimą, bet ir mokėjo jį panaudoti įvairiems tikslams: piramidžių statybai, kuriant specialius energetikos akumuliatorius, kurie turėjo plataus spektro,,magišką galią“ – nuo gydomos, kūrybinės,iki ekranuojančios ir griaunančios. Ši sritis, suprantama, yra  atlantų perduotų žinių dalis. Šiuo metu  senovės žinios nagrinėjamos ir pradedamos taikyti gyvenime, tačiau jau dabar aišku, kad tai taps pagrindiniu ateities mokslu.
Nuo  seniausių laikų buvo pastebėta kad daikto forma turi stiprų poveikį jo suvokimui.Šis faktas  buvo vertinamas kaip viena iš meno išraiškos pusių  mūsų gyvenime.Paskutinių metų tyrinėjimais įrodyta, kad visi mus supantys objektai spinduliuoja energetika ir be pagrindinio spinduliavimo, būdingo medžiagai, iš kurios jie yra, susikuria specifinis spinduliavimas,apibrėžtas jų forma. Eksperimentais įrodyta, kad formos spinduliuotės jėga priklauso ne tik nuo objekto orientacijos erdvėje, tūrio, masės, bet ir laiko, vietovės kurioje jis atsirado. Pasirodė,kad bet koks daiktas sukuria apie save,,torsioninį –portretą“išspinduliuojanti statinį (ar dinaminį)  torsioninį lauką.
Siekiant įsitikinti torsioninio lauko, kuri sukuria kūgis, egzistavimu , buvo atliktas eksperimentas kurio metu persotintas druska  KCl  tirpalas Petri lėkštelėje,buvo patalpintas ant kūgio viršūnės.Tuo pat metu, toks pat tirpalas buvo kontrolinėje lėkštelėje,kuri nebuvo veikiama torsioniniais laukais.  Kontrolinėje lėkštelėje druskos kristalai buvo dideli ir skirtingų dydžių.Mėginyje, kurį veikė torsioninis spinduliavimas,druskos kristalai buvo smulkūs ir vienodo dydžio.
Šiuo metu jau sukurtas prietaisas matuojantis  plokščių vaizdų: geometrinių figūrų raidžių,žodžių, tekstų  ir net  žmonių fotografijų statinius torsioninius laukus.
Plokščių geometrinių figūrų torsioninio kontrasto {TK) matavimų rezultatai: lygiašonio trikampio, atbulinės svastikos, penkiakampės žvaigždės, kvadrato, kvadrato su kilpomis, stačiakampio su auksiniu kraštinių santykiu (santykis D=1,618), auksinių proporcijų kryžiaus, šešiakampės žvaigždės, kryžiaus su fraktalais(   tai sudėtinis geometrinis darinys, kurio atskiri fragmentai yra panašūs arba identiški visumai ), tiksliosios svastikos ir apskritimo atatinkamai sekantys: -8, -6, -1, -1, -0,5, 0, 1, 3, 5, 6, 7.Pateikiu plokščių torsioninių  figūrų  torsioninio kontrasto (TK) matavimų lentelę. Figūros 5, 7, 8, 9, 10 ir 11 sukuria dešinius torsioninius laukus, o 1, 2, 3, 4,  - kairius.

Sukurta speciali metodika leidžianti nustatyti figūrų torsioninių laukų intensyvumą ir ženklą (kairį ar dešinį).Atlikti raidžių torsioninių laukų matavimai. Paaiškėjo tai, kad raidės C ir O, panašiausios į apskritimą, sukuria maksimalų dešininį torsioninį kontrastą, o raidė A maksimalų kairinį.Sukurti prietaisai įgalina išmatuoti atskirų žodžių torsioninį kontrastą. Žodžio TK susidaro iš atskirų  jį sudarančių raidžių  TK sumos.Pavyzdžiui, žodžio KRISTUS  TK yra +19.

Vienas iš statinio torsionio lauko šaltinių – pastovus magnetas.Iš tiesų, nuosavas elektronų sukimasis įmagnetinto feromagneto viduje sukuria magneto torsioninius ir magnetinius laukus. Ryšį tarp feromagneto magnetinio momento ir jo mechaninio momento 1909 m. Pastebėjo amerikiečių fizikas Barnetas.Jo išvados buvo labai paprastos. Elektronas užsikrovęs, taigi, jo nuosavas mechaninis sukimasis sukuria žiedinę srovę, kuri pagimdo magnetinį lauką, sukurianti elektrono magnetinį momentą.             Paėmus neįmagnetintą feromagnetą jo elektronų spinų orientacija erdvėje chaotiška.Mechaninis feromagneto sukimas  sukelia tai, kad spinai pradeda orientuotis išilgai sukimosi ašiai. Tokios orientacijos rezultate atskirų elektronų magnetiniai momentai sumuojasi ir feromagnetas tampa magnetu.Tai patvirtino faktą, kad feromagnetinių strypų sukimo rezultate juose atsiranda magnetiniai laukai.Galima atlikti priešingą eksperimentą – pakeisti suminį elektronų magnetinį momentą feromagnete ir to pasiekoje feromagnetas pradės mechaniškai suktis.
Šį bandymą 1915 m. sėkmingai atiko  Einšteinas su De Gazu.
Kadangi elektrono mechaninį sukimasį sukelia jo torsioninis laukas, tai bet koks magnetas gali būti statinio torsioninio lauko šaltiniu. Tai galime patikrinti  magneto poveikiu vandeniui. Vanduo yra dialektrikas, todėl magneto magnetinis laukas jo neveikia. Visai kas kita su torsioniniu lauku. Jei nukreipsime magneto šiaurės poliumi į stiklinę su vandeniu taip, kad jo neveiktų dešinysis torsioninis laukas, tai vanduo po kiek laiko gaus dešininę ,, torsioninę užkrovą“.Tokiu vandeniu laistomi augalai augs greičiau. Buvo pastebėta (net išduotas patentas), kad sėklos,paveiktos dešiniųjų torsioninių laukų sudygdavo žymiai geriau ir greičiau nei paprastos  kontrolinės sėklos.Tolimesni bandymai parodė tai, kad dešininiai statiniai torsioniniai laukai veikia biologinius objektus teigiamai , o kairiniai – neigiamai. 
1984 -1985 m.m. atlikti bandymai, kuriuose buvo nagrinėjami  torsioninio generatoriaus spinduliavimo poveikis įvairių augalų : medvilnės,lubinų, pipirų, rugių,salotų ir t.t. šaknims ir antžeminėms dalims. Eksperimentų metu torsioniniai generatoriai buvo statomi 5 metrų atstume nuo augalų.Kryptinės spinduliuotės diagrama apimdavo augalo šaknis ir antžeminę dalį.Rezultatai parodė, kad torsioninių laukų poveikyje pakito augalų audinių laidumas,skirtingai antžeminėje dalyje ir šaknyse.Visais atvejais augalai buvo veikiami tik dešininiais torsioniniais laukais.

Pastaruoju laiku spaudoje pasirodo pranešimai apie tai, kad besisukantis diskas ,,įgauna antigravitacines savybes“ , praranda dalį svorio
Torsioniniai laukai gali  keisti kristalų struktūrą.Buvo atlikti eksperimentai  keičiant metalų kristalinę struktūrą.Torsioninių laukų  veikiami metalų lydiniai įgauna didesnį stiprumą ir plastiškumą.Reikia pastebėti tai, kad torsioninio generatoriaus spinduliuotė praėjo per įžemintą metalinę 1,5 cm sienelę ir paveikė išlydytą metalą.
Tai neįmanoma atlikti jokiais elektromagnetiniais laukais.
Baigiant noriu pabrėžti mus supančių daiktų formų, interjero ir eksterjero elementų, augmenijos,statinių, konstrukcinių elementų, spalvų poveikį. Svarbiausiai tai ,kad mus supančios aplinkos torsioninių laukų poveikis tiesiogiai – fiziškai nejaučiamas.Jų poveikyje tampame lygoti, neveiklūs nors dažniausiai mums nenustatomi jokie susirgimai. Torsioninių laukų poveikių negalima nustatyti tradiciniais tyrinėjimų metodais, tradicine aplinkos  diagnostikos aparatūra. Jums padėti,dalinai eliminuoti ar koreguoti neigiamų torsioninių laukų poveikį gali tik šiuolaikinė radiostezinė ekspertizė. Aplinkos diagnostika ir korekcija, atlioekama torsioninių – radiostezinių antenų pagalba. Jei jums rūpi sveikata, darbo ir žinių  įsisavinimo našumas patariu bute, jo aplinkoje, darbo vietose atlikti profesionalią radiostezinę ekspertizę. Tam skirtos lėšos su kaupu atsipirks  -  www.radiostezija.lt

 

 

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA. LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA. LT

BIOTRONIKA. LT

BIOLOKACIJA. LT

BIORITMIKA. LT

GEOTRONIKA. LT

RADIONIKA. LT

AJUVERDA. LT

   

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox