Radionika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE RADIONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Maskvos butų ekologijos komitetas prieš psichotroninę prievartą

 

Московский комитет экологии жилища
moscomeco@mtu-net.rumoskomekologia@narod.ru
fax: {095}376-49-87. tag_mke@rambler.ru
124575, Москва, Зеленоград, корпус 1006

Pradėtas kurti praėjusiame šimtmetyje psichotroninis ginklas, išradus ir įdiegus naujas – torsioninių generatorių technologijas, jis įėjo į gyvenimą ir liečia jau ne tik disidentus bei teisių gynėjus, bet ir kiekvieną žmogų..
Spec. tarnybų  naudojamos  kontrolės ir asmenybių slopinimo technologijos, siekiant naujo pasaulinio valdymo, reikalauja iš kiekvieno žmogaus aktyviai priešintis nusikalstamam kėsinimuisi  į žmogaus teises ir laisvę.
Spec. tarnybų darbai, pavergiant gyventojus, lydimas tikslingais ir atrankiniais naikinimais ir kankinimais  , tiek žmonių,  neįsirašančių į naują totalitarinę pasaulėtvarką, tiek ir atsitiktinai atrinktų  žmonių esamų technologijų  išbandymams   ir tobulinimui. Faktiškai, šiandien kiekvienas žmogus  gali patekti į  šluojamų nuo žemės paviršiaus sąrašą , kadangi  to  kontroliuoti kas ir už ką garantuotai niekas negali. Nesudėtinga prieinamos informacijos analizė, įtikina, kad spec. tarnybos pašalina bet kurį žmogų, nepriklausomai nuo jo pareigų ir nuopelnų visuomenei. Tai – ir prasti darbininkai ir aukšto rango valdininkai ir jėgos organų darbuotojai. 
Griežtas įslaptinimas ir aktyvi psichotroninės aparatūros, pagrįstos torsioniniais laukais diskreditacija iš tiesų nesuprantama. Galima daryti tik sekančias prielaidas:
Pasauliniai energetiniai resursai baigiasi. Tokiu atveju, bus likviduojama dalis gyventojų ,  na o kas bus pirmas ar antras, bus sprendžiama kažkur ten viršuje, nesuprantama kokiais principais. Paslaptingos lojalių aukšto rango valdininkų mirtys, nurašomos kaip nelaimingi atsitikimai, paprastų žmonių teroras negali nepriversti pagalvoti – kas bus sekantis? Terorizmas klesti. Pačios sunkiausios ligos ir išsigimimai ,kuriuos  būtų galima lengvai pašalinti torsioninės aparatūros pagalba lieka be dėmesio. Valstybiniai tarnautojai ir galingų verslo struktūrų, susijusių su valdžia,  vadovai gyvena ir veikia kaip  įnirtingi mirtininkai, mažai laikydamiesi įstatymų , kol jų pačių nesunaikins tie, kuriems jie dirba. 
Torsioninės technikos naudojimas pavojingas sveikatai, todėl jos visiems   nepatartina ir net neleistina naudoti. Tokiu atveju, jos naudojimas spec. tarnybomis be   visuomenės kontrolės ypač pavojingas,nes gerai žinoma tai , kad jos nekreipia dėmesio  į padarytą savo veiksmais žalą.Jei tokios technologijos kenksmingos  , būtinas jų tarptautinis uždraudimas ir griežta kontrolė ,įtraukiant visuomenines organizacijas.
Torsioninė technika užslaptinta .Aiškinama kad ja nesinaudotų nusikaltėliai ir politikai. Kyla klausimas tai kas ją dabar naudoja? Būtent tik naudingais sau kriminaliniais tikslais   nusikaltėliai ir politikai. Ir tai, reikia numanyti – tik pradžia, kadangi nesant kontrolės vyks dar didesnis piktnaudžiavimas  naujomis technologijomis. Analogijoje su paprastais ginklais – ten , kur  jis yra įstatymo rėmuose –nusikaltimų susijusių su jų panaudojimu yra , tačiau jų skaičius nepalyginamai mažesnis nei tokiuose rajonuose kur įstatymai neveikia - ,, karštuose taškuose“ iš kurių terorizmas šliaužia į taikingus miestus. Neatlaiko kritikos tai kad ,,karštuose taškuose“ ūkiniu būdu gamins ir naudos torsioninį ginklą. Pirmiausiai, kas patikės , ar jis negaminamas ir nenaudojamas dabar? Antra,  pramoninė torsioninė aparatūra nepalyginamai tobulesnė. Tikimybė, kad viso pasaulio teroristai  yra įskaitose ir kontroliuojami spec. tarnybų poskyriais. Kodėl prieš juos nesiimama jokių veiksmų? Kodėl vietoj to ,kad gintų mus, spec. tarnybos slepiasi už mūsų nugarų? Visa tai reikia išaiškinti. Todėl kad talentingi ,,kulybinai“ neatsukinėtų elektros skaitiklių, neterorizuotų kaimynų ir neplėštų bankų? Jūs tikite, kad spec. tarnybas tai domina? Panaršę po internetą, jūs rasite aprašymą, darbo principą ir galėsite pirkti paruoštą torsioninį generatorių.  Internete ir gyvenime spec. tarnybos kovoja su žiniomis  apie torsioninių laukų egzistavimą ir valstybinį tokios aparatūros panaudojimą.
Jūs galite galvoti ką norite. Bet kokiu atveju atminkite tai, kas daroma nekontroliuojant, naudojant apgaulę, nors minimaliai paliečiančia Jūsų teises ir laisvę, niekada nebus naudojama Jūsų naudai.
Kaip spec. tarnybos slepia savo nusikaltimus ir laiko žmones paklusniais? Jei  jums žinomos tokios technologijos – jums parinks argumentus, atitinkamai  jūsų žinioms ir įsitikinimams. Tie, kurie žino apie spec. tarnybų naudojamas tokias technologijas privalo tylėti. Kodėl? Ar ne todėl, kad pasikeitę nuomonėmis, jūs  suprasite, kad savo pokalbininkui paaiškinote viską kitaip? Kodėl, kokių tikslų vardan jums reikia meluoti savo artimiesiems – draugams, tėvams, vaikams, mylimajam, visai nepažįstamam žmogui, kurio visai  nepažįstate – geras jis ar blogas? Dėl kažkokio žmogaus, pavogusio iš  jūsų pažangias technologijas, jūs privalote aukoti savo sveikatą, garbę ir gyvenimą? Kodėl  kuriamas naujos visuomenės modelis pagrįstas žiaurumu,
niekšybėmis, neprincipingumu ir padlaižiavimu? Jūsų naudai? Kada asmeniškai jums reikia panaudoti principą - ,,Skaldyk ir valdyk“, tai kieno naudai?
Šie klausimai taip ir liks be atsakymo, kol nepasiseks valstybę pripažinti, kad torsioninis ginklas egzistuoja ir yra naudojamas. Pirmu punktu šiame reikale turi būti uždavinys – oficialiai pripažinti torsioninių laukų egzistavimą. Skaitlingi mokslininkų ir eksperimentuotojų  nukentėjusių nuo torsioninių generatorių  pranešimai, turi būti surinkti tam kad oficialusis mokslas pripažintų torsioninių laukų egzistavimą, o valstybėms, įstatyminiam torsioninių laukų technologijų naudojimo.

Viso pasaulio organizacijos, kovojančios prieš psichotroninį terorą, turi suvienyti savo pastangas – keistis informacija, koordinuoti darbus, sukurti bendrą informacinį banką, kuriame kaupti  informaciją, plačiai prieinamą internete, priešintis psichoterorui, suvienyti nukentėjusių pastangas organizuojant koordinuotas masines akcijas, ieškoti  būdų jų finansiniam aprūpinimui, įkurti politinę partiją. Nukentėjusių subūrimui ir visuomenės nuomonės formavimui būtina bendras laikraštis, internetas .

 

 

Pagal interneto medžiagą

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA. LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA. LT

BIOTRONIKA. LT

BIOLOKACIJA. LT

BIORITMIKA. LT

GEOTRONIKA. LT

RADIONIKA. LT

AJUVERDA. LT

   

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox