Radionika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE RADIONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Psichteroras

 

KĄ PRIVALO ŽINOTI KIEKVIENAS APIE PSICHOTRONINĮ TERORĄ                                                                               

Natalija  Plavko
Kontaktas: e-mail npolovko@mail.ru
Наталья Половко,
до востребования, Рига, LV 1083, Латви

 

AR REIKIA KREIPTIS Į POLICIJĄ, JEI JUS APSPINDULIUOJA ?

Kad atsakyti į šį klausymą, prisiminkime tai, kas jau tapo istorija..
3.12.1999 metais Rusijos Valstybinėje Dumoje buvo keletos deputatų pateiktas įstatymo projektas įstatymo projektas ,,Dėl informacinio psichologinio saugumo“. Projekto autorius teisės mokslų daktaras Vladimiras Lopatinas.
25.04.2000 metais projektas buvo svarstomas Dumos Tayboje kuri nutarė kad tai katės ieškojimas tamsiame kambaryje.
19.06.2001 metais buvo priimtas sprendimas nesvarstyti projekto.
Koks buvo tas įstatyminis projektas ?
Pradėkime nuo paaiškinamojo rašto. Jame atvirai kalbama apie tai, kad  mokslo ir technikos šiuolaikinės galimybės įgalina sukurti priemones ir metodus turinčius informatyvinį poveikį  gyvų organizmų sistemų valdymui.Potensialiai iškyla didžiulė socialinė gresmė kad bus pradėtos naudoti technologijos dirbtinai keičiančios žmonių elgesio reakcijas, ribojančios jo laisvą valią , o taip pat sveikatos stoviui ne tik grupėms žmonių bet ir visai visuomenei.Diplomatiškai buvo pastebėta, kad visuomenėje kila psichologinė įtampa sąryšyje su galimomis kai kurių valstybinių įstaigų ir individualių žmonių  naudojamomis psichinio poveikio priemonėmis.Buvo pabrėžta tai,kad šiandien įstatyminiame lygmenyje nėra pakankamų garantijų apginti žmogų, susijusių su negatyviais informaciniais poveikiais, kurių poveikyje daroma žala žmogaus sveikatai, blokuojama pasąmonės lygmenyje žmogaus valios išraiška, įdiegti jam priklausomybės sindromą ir t.t. Minėtos grėsmės realizuojamos kuriant ir panaudojant specialias priemones ir jų panaudojimo technologiją.Buvo pabrėžta,  kad valstybės svarbiausia pareiga yra informuoti piliečius,organizacijas, valstybines valdžios įstaigas apie informacinio– psichologinio saugumo grėsmę ir priemones naudotinas jų neutralizavimui,o taip pat būtina organizuota žmonių apmokymą apsaugos metodų žiniomis.Nurodoma,kad negatyvių informacinių poveikių ypatybė yra ta kad juos galima nustatyti tik specialiomis ekspertizėmis.Grėsmės išaiškinimui turi būti paruošti ir praktikoje naudojami specialūs standartai – nustatantys normine tvarka informacinių – psichologinių poveikių įtaką žmogui. Ekspertizė turi būti prieinama kiekvienam žmogui.Įstatymo projekte randame naujas sampratas:
1. Informacinis- psichologinis saugumas –atskirų žmonių ar žmonių grupių apsauga nuo negatyvių informacinių – psichologinių poveikių ir su tuo susijusių gyvybiškai svarbiais interesais žmogui,visuomenei ir valstybei. 2.Negatyvus informacinis – psichinis poveikis – poveikis žmogui ar grupei žmonių ( tame skaičiuje ir prieš jų valią), vykdoma panaudojant specialias priemones ir metodus veikiančius žmogaus psichiką  iššaukiančius negatyvias pasekmes..
3. Specialios poveikių priemonės – techninės ir programinės poveikio priemonės, naudojamos negatyviam informaciniam –psichiniam žmogaus ar grupės žmonių poveikiui.4. Specialūs poveikių metodai – priemonių žmogaus psichikai paveikti seka ,kurios panaudojimas iššaukia negatyvias pasekmes asmenims, visuomenei, valstybei.Jokių smulkmenų įstatymo projekte nėra.Nieko neiššifruojama ir daugiau nepaaiškinama.Spinduliavimo rūšys neišvardijamos.Prioritetiniais valstybės uždaviniais tarp kitko numatyta:- išaiškinimas  ir apskaita subjektų ,vykdančių negatyvią informacinę – psichologinę veiklą,ir  jų veiklos kontrolę.- negatyvinės informacinės –psichologinės veiklos išankstinis  užkirtimas.- reabilitacijos  žmonėms nukentėjusiems nuo negatyvių informacinių – psichologinių poveikio organizavimas.Įstatymo projekte yra labai svarbus momentas – ekspertizių teisinis užtikrinimasTai toks buvo įstatymo projektas –atviras tiek, kiek buvo galima. Aktualus ir garbingas.Jis buvo atmestas.Tačiau po dešimties dienų Valstybinė Duma rado kompromisinį sprendimą.28.06.2001 metais Valstybinė Duma ,o  26.07.2001 metais prezidentas V. Putinas pasirašė papildomą federalinio įstatymo ,,Apie ginkluotę“6 straipsnį.Pagal pataisą Rusijos Federacijos teritorijoje pilietinėms ir valstybinėms organizacijoms uždrausta turėti tarnybinę ginkluotę kuri paremta elektromagnetinių, šviesos, šiluminio, infrogarsinio ir ultragarso panaudojimu, jei minėta spinduliuotė turi išeinamus parametrus viršinančius dydžius, numatytus RF valstybiniais standartais. Draudimas galuoja ir analogiškiems ginklams pagamintiems užsienyje.Kokia iš to išvada? Iš esmės, tai oficialus tokios ginkluotės ir kitų  spinduliuojančio tipo įrengimų egzistavimą Nuo pataisos priėmimo praėjo septyni metai tačiau iki šiol Rusijoje nėra nei vienos valstybinės struktūros į kurią galėtų kreiptis nukentėję nuo spinduliuočių.Suprantama, valstybinių ekspertizių niekas nedaro.Todėl apšvytinimo faktą įrodyti neįmanoma.O tai reiškia tai,kad net ir kaltųjų negalima patraukti atsakomybėn...Visa tai reiškia tik viena – spinduliuotė bus tęsiama toliau ,aukų skaičius didės.Tam jokių kliūčių nėra.Na o policija gali pasitikėti tik kvailys...Dėl galimo žmonių apšv ytinimo  galima kreiptis:- į Tarptautinį alternatyvinį teismą (www.asud.us). Ten jūsų laukia. Pasiūlys net standartinę pareiškimo formą. Tačiau nieko daugiau.Šiuo metu Rusijoje nebuvo nei vienos bylos dėl žmonių apšvytinimo.Apie kitas  possovietinės  erdvės šalis nekalbėsime – ir taip viskas aišku. Vienas  mano pažystamas kategoriškai tvirtino, kadslaptas poveikis žmonių sveikatai negalimas. Jo  argumentai buvo paprasti – to nėra, todėl kad negali būti. Tuo pat metu jį švitino taip kad jis negalėjo iš skausmo net atsilenkti. Tai buvo jo asmeninė problema. Tačiau jis dirbo prokuroru. Išvadas darykite patys.

NAUJA NUSIKALTIMO RŪŠIS – PSICHOTRONINIS TERORAS. ŽMOGAUS PRITRAUKIMAS ,,PRIE KOMPIUTERIO“ –PSICHOTRONINIO TERORIZMO BŪDAS.

Maždaug prieš 20 metų possovietinėje erdvėje – Rusijoje, Kazakstane, Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje ir kitose vėliau tapusiomis nepriklausomis šalimis atsirado ir dabar aktyviai vystosi nauja nusikalstamumo rūšis – psichotroninis teroras. Psichotroninis teroras – sąmoninga iš anksto susitarusių žmonių grupės veikla , nukreipta sukurti situacijas ,pavojingas gyvybei, sveikatai ir žmogaus gerbūviui, tiesioginiam jo sunaikinimui ar dirbtinam įvairių ligų sukėlimui ,o taip pat prievarta prieš normalų organizmo ir psichikos funkcionavimą,materialinės žalos padarymą sunaikinant butus ir turtą, žmogaus deskriditaciją atimant žmogui jo pragyvenimo šaltinius, atliekami panaudojant spindulinę  ginkluote ir kitų technologijų priemones, kurios veikia ypatingame dažnių diapazone,ypatingo fokusavimo ir galingumo įrangomis visumoje su kitais metodais bendrų tikslų pasiekimui..Psichotrioninio teroro  tikslais  būna sunaikinimas, lėtas pažeidimas,žmogaus valdymas,dirbtinos  situacijos  kurios metu žmogui atimamas pragyvenimo šaltinis ir būstas sudarymas, materialiniai nuostoliai.Maskvos  ekologinio buto komitetas kreipimesi į V.Putiną nurodo kad nuo 90 –jų metų pradžios Maskvoje psichotroninis ginklas naudojamas būtų reketavimui, šeimininkai užmušami, o butai atimami. Latvijoje psichotroninis teroras  naudojamas užstatytų  bankams už paskolas  būtų atėmimui. Psichotroninis teroras vykdomas  trimis būdais  - slaptai, atvirai ir kombinuotai. Didžioji nukentėjusiųjų dalis net neįtaria kad buvo aukomis, nes spinduliuotės veikia nematome spektre ir už  klausos slenksčio ribos. Tik poveikis ultragarsu jaučiamas kaip lengva vibracija.Psichotroninio teroro metu, visi konfliktai,kylantis darbe ir namuose, sveikatos pablogėjimas priimamai kaip savaiminiai ar atsitiktiniai procesai. Net jeigu žmogų ir perspėtumėme  apie prieš jį vykdomą  terorą, dirbtina problemų prigimtis bus atmetama. Kiekvienas galvoja :,,Kam aš reikalingas“.Tačiau būtent  tokiai pozicijai viskas ir numatyta.Vykdant atvirą terorą naudojama kita taktika. Žmogus bus veikiamas demonstratyviai ir agresyviai,atvirai sekamas gatvėje. Būnant bute jo žodžiai, veiksmai bus palydimi kriuksėjimu ir tonuotu  gaudesiu apšildymo vamzdžiuose . Kombinuoto  psichotroninio teroro metu vienas iš šeimos narių teisingai supras tai kas vyksta ir adekvačiai į viską reaguos,Tai bus ginčų priežastimi, nes likę šeimos  pradės  reaguoti į jo  elgesį  kaip mį psichinį susirgimą.Psichotroninio teroro ypatybė yra ta, kad jis vykdomas  nuosekliai ir kompleksiškai.Būtent psichotroniniame terore gimė frazė – pritraukti žmogų ,,prie kompiuterio“.Ką tai reiškia?Tai reiškia, kad žmogus bus veikiamas distanciniu būdu specialaus komplekso pagalba, kurio sudėtyje kompiuteris ir psioperatorius.Spinduliuotojas veiks žmogų visą parą bet kokioje vietoje, ardydamas visą organizmą ląstelių lygmenyje,pateks į psichiką ir modifikuos sąmonę. Nei namo sienos , nei giluminis metro, nei tai jei jūs būsite žmonių minioje jūsų neišgelbės – jūs būsite visur indefikuotas .Ir dar - ,,nuo kompiuterio“ nenusiimama.Parinktoji auka tampa fiziologiškai priklausoma nuo psioperatoriaus veiksmų.Būtent jis spręs, ką daryti su aukos suvalgytais pietumis – paversti juos į viamalus,išsituštinti dar jo nesuvirškinus  unitaze ar nukreipti į organizmą kad susidarytų riebalinis sluoksnis, neduoti žmogui miegoti, budinti jį naktį dėl oro trūkumo , širdies skausmo ar bėgti į tualetą, jausti troškulį ir alkį, karšti ir šaltį,norą užsiiminėti seksu.Psioperatorius gali ne tik sudarkyti veido bruožus,subjauroti figūrą, dirbtinai pasendinti, pakeisti kraujo sudėtį, sudeginti akių tinklainę, atimti jėgas,tikslingai sutrikdyti bet kokio organo darbą,na ir įsiutinti žmogų ,panardyti į apatiją ar sukelti panikišką baimę.Kankinimai didinant spaudimą ir kraujo tempratūrą, lytinių organų nudegimai, - visa tai bet kurį užkankins.Prie žmogaus niekas nesilies, nieko nebus šalia. Yra dar viena ypatybė – net patys žiauriausi kankinimai nepalieka pėdsakų.Užmušinėjama lėtai. Galima ir greitai – paprasčiausiai sustos širdis.Prievartinės mirties pėdsakų nebus.Nusikalstamos veiklos išdavoje psichotroninio teroro auka praranda darbą, butą, turtą, šeimą,prievartą gauna neišgydomas ligas sukeliančias priešlaikinę mirtį,dažnai pripažįstamas psichiniu ligoniu,privedamas prie žmogžudystės arba žūna specialiai sukurtose avarinėse situacijose.
Kodėl psichotroninis teroras taip pavojingas?
Svarbiausia  tai , kad tai vyksta pas mus ir dabar. Prieš kiekvieną žmogų galimas staigus  psichotroninio teroro panaudojimas. Tam tik užtenka nepageidautino kontakto su asmeniu kuris  psichotroniškai veikiamas , paprasčiausiai atsitiktinai atsirasti šalia jo ar patekti į asmenų turinčių  specialią mobilią aparatūrą radiusą.Pasekmės – nesulaikomas viduriavimas, vėmimas, kosulys, tankus šlapimasis, smūgis akustine banga, apalpimas ir t.t.Aukomis gali tapti atsitiktiniai žmonės – pėstysis einantis per perėja, vaikas, nėščia moteris, gatvės ledų pardavėjas. Jiems pasiseks labiau – poveikis bus trumpalaikis. Žymiai blogiau  bus tiems, kurie patenka į psichotroninių technologijų veikiamų asmenų sąrašą.Ilgalaikio kryptingo spinduliavimo įtakoje atsiranda labai pavojingos ligos: piktybiniai augliai, širdies – kraujagyslių sistemos pažeidimai, smegenų, akių, lyties organų ligos, periferinės ir centrinės nervų sistemos funkcionaliniai pokyčiai, atraminių – judėjimo funkcijų  sutrikimai, vidaus organų , odos  pažeidimai ir t.t.. Vyksta kriminalinių grupių psichotroninis teroras  kurio tikslas pasisavinti butus ir žemes.Apsaugos nuo psichotroninio poveikio būdai nuo visuomenės  sliapiami, apsauginių priemonių pardavime nėra.Nėra jokių teisinių normatyvinių aktų skirtų  psichotroninių poveikių ekspertizėms ir nusikaltėlių baudžiamai atsakomybei.Valdžia tarnauja nusikaltėliams.Asmenims nukentėjusiems nuo psichotroninio poveikio nenumatyta jokia valstybinė medicininė reabilitacija. Priešingai,vykdomi slapti nutarimai tokius žmones talpinti į psichiatrines ligonines turint tikslą užkirsti kelią skundams ir psichotroninio ginklo panaudojimo faktams.Šiuo metu vyksta naujų visuomeninių santykių formavimas, kada žmonės patenka į biologinę vergiją, kuriems viskas gerai.Tiems , kurie turi psichotroninį ginklą, mes visi esame paprasčiausiais biologiniais objektais – neskirstant į lytis, amžių, tautybę, pilietybę,religiją, įsitikinimus ir gerbūvį.Žmonijos istorijoje to dar nebuvo . O tai tik pradžia...

APSISAUGOJIMO  NUO KRYPTINIO SPINDULIAVIMO BŪDAI

Yra formakologinės medžiagos,kurios gali apsaugoti organizmą nuo kryptinio psichotroninio spinduliavimo ir padėti organizmo atsigavimui, tačiau ši informacija užslaptinta. Galima daryti tik prielaidą , jei spinduliavimo efektyvumui padidinti naudojamos specialios paskirties medžiagos , didinančios organizmo elektrinį laidumą, tai tokio poveikio  sumažinimui reikia  stengtis priešingybei. Nuo  kryptinio garsinio spinduliavimo ginklo rekomenduojama  akustinių bangų sugėrimo įranga.Bioekranavimas ir ekranuojančių gaminių naudojimas yra efektyvus alternatyvinis žmogaus individualios apsaugos nuo psichotronhinės spinduliuotės būdas.

BIOEKRANAVIMAS

Kiekvieno  iš mūsų rankos skleidžia apie save  šiluminį- eneįrgetinį srautą, kuris 100 kartų viršija  ribinį odos jautrumą. Delnais, veikdamas biologiškai aktyvias odos zonas , kiekvienas iš mūsų gali pagerinti  savo sveikatos stovį. Tačiau rankos gali ne vien gydyti, bet ir ekranuoti nukreiptas į  žmogų spinduliuotes. Tai galima atlikti kontaktiniu, tiek ir ne kontaktiniu būdu. Pirmiausiai reikia nustatyti poveikio tašką ir  paglostyti jį delnu. Galima paprastai ant tos vietos padėti delną. Darykite taip kaip jums patogu.
1.      Ekranavimui būtina nustatyti vietą, kuri yra veikiama.Kaip taisyklė,tai ta vieta, kuri  mums kelia nerimą. Tačiau esant skausmams širdies srityje poveikiai gali būti ir į kraujagyslių sieneles  kairiojo peties lygmenyje (iš priekio, bet žymiai dažniau nugaros srityje) ar kairioje pažastyje. Būtent prie tų vietų ir reikia pridėti delną.Pulpuojant veikiamas vietas jaučiamas audinių pokytis – sukietėjimai ar sutinimai.
2.      Jei tiksliai nustatėte poveikio tašką, po ekranavimo automatiškai pagerėtų.
3.      Spinduliuotės veikimas daro taškinį poveikį ( jo išmatavimas kaip adatos dūrio pėdsako).Atskiras atvejis – akustinė smogiamoji banga ( tampri akustinė banga paprastai lėkštės didžio smogia jautrų smūgį į galvos ar kaklo sritis ).
4.      Vienu metu spinduliavimas gali veikti vieną tašką.Jei bus pajungtas antras spinduliavimo įrenginys – veiks jau du taškus.
5.      Greitis kuriuo keičiami spinduliuote veikiami taškai analogiškas darbui su kompiuterine pele. Būtent tai ir daroma kompiuterinio programavimo (šiluminės, kompiuterinės tomografijos ) būdu..
6.      Ekranavimas vyksta žaibiškai.Signalas iškart blokuojamas ir pasitrauks.
7.      Ekranavimas vyks iki tol, kol jūs neatitrauksite delną. Poveikis gali būti nukreiptas  į kitąm tašką o po to sugražinamas atgal. Tuomet reikia vėl panaudoti ekranavimą. Paprastu atveju, konkrečios vietos  ( gerklės,sąnarių)  užtenka 3 – 4  blokavimo kartų.Dusinantį kosulį blokuokite delnu glostydami gerklę, glandas ekranuokite pirštų galais.
9.      Ekranuokite tiek vidine ( geriau ), tiek išorine delno puse.Kairė ar dešinė, sava ar svetima  reikšmės neturi. Todėl ,esant reikalui,galite paprašyti kad kas nors ranka paglostytų sunkiai pačiam pasiekiamas vietas, pavyzdžiui stuburą.Suprantama , ir jūs galite padėti kitiems.
10.  Patį delną galite ekranuoti kitu delnu.
11.  Pirštų galiukai turi stipriausias ekranuojančias savybes.Pirštą galima ekranuoti kitu pirštu, net ir to pačio delno.
12.  Galima ekranuoti ir kojų pirštais ( kojų sritį) ir liežuviu (burnos ertmę ).
13.   Drabužiai ant kūno ekranavimui netrukdo.
14.  Dirbtinis skausminio reflekso sustiprinimas esant sužeidimams ar  vykdant prievartines manipuliacijas( pavyzdžiui, injekcijas ) taip pat  ekranuojamas delnu.Psi –operatorius visada žino,kas ir kur pas žmogų skauda. Kokiu būdu?Paklauskite pas jį patys.Dar daugiau, psi- operatorius gali mažą skausmą paversti dideliu. Ką jau kalbėti apie rimtus uždegimus. Štai iš kur kilęs posakis – pragariškos kančios.Taigi, ekranuokitės.
15.  Savo delno pagalba jūs galite ekranuoti kvapus, kurie realiai ne egzistuoja, ir skirti tik jums   ( prie jūsų esantys žmonėws tų kvapų nejaus ). Tuomet reikia pirštum galiukais patrinti panosę ir kvapai staigiai dings.
Ekranavimo delnu metodika prieinama kiekvienam ir visur: ir namuose ant minkštasuolio, ir troleibuse, ir ligoninės palatoje, irkalėjimo kameroje. Pinigų nereikia. Nesukelia aplinkinių nereikalingų klausimų.Tačiau yra vienas esminis trūkumas –ji neveiksminga miegant.Tuomet jums gali padėti individualūs erkranuojantys gaminiai.Yra dviejų rūšių medžiagų, ekranuojančių  kryptinį žmogui  spinduluotę: metalizuoti  audiniai ir metalizuota plėvelė.Metalizuotą audinį art.56041 galima įsigyti Rusijoje  centers@nordet.ru , ji skirta fizoterapinių kabinetų personalui ir klientams, tačiau  tinka ir  nuo sąmoningo apšvitinimo. Audinys laidus orui.Metalizuota plėvelė gaminama Vokietijoje . Ją galima gauti ir  Latvijoje su specialiais užšaldytų produktų dviejų rūšių  paketais ISOUERTASCHE и EISBAR. Metalizuotą plėvelę galima panaudoti padarant dviejų sluoksnių dangas, eliminuojančias patalpų stebėjimą per perdangas ar televizorių. Individualius apsauginius gaminius rekomenduojama gaminti kombinuotus naudojant  ir metalizuotą plėvelę ,ir metalizuotą audinį.Tokių gaminių naudojimas sukelia tam tikrų nepatogumų, tačiau apsaugo nuo fiziologinės priklausomybės , ligų ir skausmų , leidžia grįžti į gyvenimą.Papildomai apsaugai ( padidinus spinduluotės galingumą ), ar del atvirų kūno dalių apsaugos ( pavyzdžiui, akių ) naudokite ekranavimą delnu.

GYVENIMAS PSIHTERORO SĄLYGOMIS

Pagrindiniai psihteroro vykdymo požymiai gyvenamoje vietoje: • sistemingai atsirandantis bute didelis kiekis dulkių ir pelenų, dulkės ant lovų,patalinės ir naktinių drabužių, kojinių viduje, ant drabužių ir avalinėje• atsirandantis keptos vištos, rūkimo, dulkių kvapas • atsirandantys įvairūs plaukai virtuvėje, vonioje ir tualete • sistemingai pridegantys indai ir maistas gaminant valgius• pagaminti valgiai be kvapo • realiai nesančių kvapų atsiradimas •sistemingas  skylučių, iširusių siūlių,dėmių atsiradimas ant drabužių, avalinės gedimai.• keraminių plytelių trūkinėjimas (akustinio generatoriaus pajungiamo prie santechnikos vamzdžių pagalba).• sistemingi durų spinų, rankenų gedimai.• sistemingi santechnikos sistemų gedimai.• distanciniai elektros tinklų sugedimai, saugiklių atjungimai. • distancinis televizoriaus,telefono, automatinės skalbimo mašinos, kompiuterio, mikrobanginės krosnelių gedimas.•distancinis įėjimo durų skambučio ir lempučių valdymas.• sistemingas vandentiekio vandens kokybės, spaudimo, temperatūros, rūgštingumo, kvapų atsiradimas. •padidėję triukšmai ir vibracijos dirbat šaldytuvui ar skalbimo mašinai. •baltinių po skalbimo kokybės pakitimas: jie tampa kieti ir susiglamžę, nešvariai – geltonos ar nešvariai – mėlynos spalvos.• nemalonūs pojūčiai po dušo: oda ir plaukai tampa lipniais, rankos pleiskanoja.•bute atsiranda nereikalingų ar net kadaise išmestų daiktų.• atsiranda įvairūs akustiniai efektai ( perduodami  distanciniu būdu ultra garso pluošto  pagalba), įvairūs asmeninio automobilio gedimai, tame skaičiuje distanciniai, kurie atsiranda jos eksploatavimo metu ).

APSAUGOS NUO PSICHTERORO PATARIMAI

Jei tapote psichotroninio poveikio objektu, nekeikite likimo.Taip, jums nepasisekė.Tačiau būna ir blogiau.Tai jau ekstremalios gyvenymo sąlygos.Prie jų reikia prisitaikyti.Jūs tai galite

BUTE

1•Supraskite,kad jūsų butas gali būti pašalinių asmenų lankomas kai jūsų jame nėra, kada miegate ar prausiatės vonioje.Įvertinkite tai kaip faktą  ir paprasčiausiai padarykite atatinkamas išvadas. Nepasitikėkite jokiomis spynomis,labiausiai elektroninėmis – atrakinti galima visas.Tačiau jei durims vidinėje jų pusėje įrengsite paprastą mechaninį skląstį, galite gyventi ramiai – kol būsite namuose, į butą niekas nepastebimai nepateks.Nepalikite be priežiūros atvertų langų ar balkono durų, -į butą galima patekti ir per juos.• Nesistenkite bute ką nors paslėpti. Tai betikslės pastangos – juk jūsų pokalbiai klausomi akustinio spindulio pagalba, jūsų veiksmus stebi, naudodami specialią aparatūrą o psichofiziologiniu organizmo stoviu  manipuliuos  torsioninio poveikio pagalba. Pavyzdžiui, psi – operatorius žino, kada jūs atsibudote,, net tada kol neatmerkėte akių. • Nelaikykite namuose stambių pinigų sumų. Jei jos pas jus yra, tai ką galite nuneškite padalinę juos dalimis į skirtingus bankus.Dokumentus bute laikykite taip, kad galėtumėte pastebėti jų dingimą.• Jei bute kas nors dingsta, ne panikuokite. Tai daroma specialiai – ir nervus ,, patampyti“, ir savininką diskredituoti.Po poros dienų pavogti daiktai atsiranda, kartais už užuolaidų, po lova ar spintoje.Nors nusikaltimo sudėtis aiški (asmuo pateko į butą, pavogė daiktą, juo savo nuožiūra naudojosi ), tačiau psichoteroro atveju  iškelti baudžiamą bylą ir įrodyti nusikaltimą neįmanoma. Būkite pasirengę, kad vagystės kartosis.• Jei jums sąmoningai kenks, sistemingai gadinant duris,sienas, baldus, drabužius, geriau remontuokit ir restauruokit kas sugadinta, nei rašyti skundus – gaila, šioje situacijoje kiekvienas bus visai bejėgis.• Nežiūrint psichoteroro, butas – jūsų tvirtovė, nors jo sienos ir neapsaugo nuo torsioninio poveikio. Tačiau niekur kitur jūs negalėsite apsisaugoti geriau, nei namuose.• Negalvokite, kad jūs blogai jaučiatės tik savo bute. Jei tuo netikite – organizuokite turne po savo draugų butus ir vasarnamius. Grįžus namo suprasite kad tai buvo pamokantis eksperimentas. Apie svetaines nėra net kalbos – psichoteroro atveju jų reikia vengti. • Dėl tos pat priežasties nėra prasmės išvykti į užsienį. Daugelis  mėgino – kryptinis spinduliavimas juos visur persekiojo. Jei tuo netikite – pradžiai  pasinaudokite  kokiu nors turistiniu kruizu, o tik po to darykite galutinį sprendimą.• Nekaupkite  komunalinių mokesčių skolų ir neužstatykite buto  kaip užstatą. Jei jus kalbina parduoti butą  - to nedarykite. Įvertinkite kitų aukų patirtį: net jei jums ir pasisektų pirkti kitą butą, teroras tesis ir naujoje vietoje.• Nenomuokite buto nepažystamiems žmonėms.Kontroliuokite asmenis, kurie lankosi jūsų name siūlydami paslaugas. Tai gali būti  specialiai pas jus siunčiami asmenys.

VIRTUVĖ

• Įvertinkite tai, kad iš kaimynų butų ( kaip taisyklė esančių virš jūsų buto) bendrose vandentiekio, kananalizacijos, dujotekio vamzdynuose daromos įpjovos. Ventiliacijos šachtas taip pat  negalima palikti be dėmesio. Dabar visai tyliai į virtuvę pradės keliauti ,,dovanos“- specialios paskirties cheminės medžiagos,kenkėjai, dulkės,plaukai., kuriuos išmes vandentiekio kranai, nuleidžiamas unitaze vanduo,dujinių plytelių degikliai, plyšiai vamzdžių sujungimuose, vertikalios angos.•Pagrindinė problema – vandentiekio vanduo.Į jį pridedama elektrai laidžias rūgštis (jų neutalizacijai galima panaudoti sodą) ir sunkiųjų metalų junginius. Štai tipinė situacija:kaimyniniame bute padaroma įpjova į bendrą dujotekio stovą. Gaminant maistą  dujotekio vamzdžiu spaudimo pagalba per dujų degiklį į keptuvę įpurškiama speciali cheminė medžiaga – skaidri,be kvapo.Keptuvė staigiai pridega , dalis medžiagos patenka į ją, maistas tampa netinkamu naudoti..• Yra ir kitas variantas:aplankius butą kai jame nėra šeimininkų minėta medžiaga iš aerozolio apipurškiami maisto gaminimo indų vidiniai paviršiai. Išoriškai tai nepastebima, nepastebima verdant, labai pagreitina vandens išgaravimą , ir tik išgaravus skysčiams pasireiškia sunkiai nuvalomomis dėmėmis.•Atsisakykite naudoti emaliuotus indus – jų negalima nuvalyti nuo minėtų medžiagų. Nuo jų greitai suyra ir tefloninės dangos.Pasirinkite indus iš nerūdijančio plieno – jam niekas nebaisu. Keptuves galjma perplauti virintum vandeniu pridėjus sodos.•Išjungę dujų degiklį iš karto uždarykite ir dujų stovo sklendę – tai blokuos galimą kitų cheminių aerozolių patekimą į virtuvę, apsaugos nuo dujinės plitelės ir indų užterštumo.• Materialinių nuostolių tikslu, nesant šeimininkams dalis produktų pastoviai gadinami.Produktai gadinami ne visi, tačiau pasirinktinai,kad viskas atrodytu natūraliai.Tam naudojamos aerozolinės cheminės medžiagos. Viena jų – bespalvis,panašus į vandenį skystis, kuriuo apipurškius staigiai sugenda mėsa ir žuvis, o  daržovės pilnai supūna.Nuo kitos – produktai pasidengia pelėsiais, tane skaičiuje sviestas ir duona. Yra ir tokios, nuo kurių duonos – pyragų gaminiai staigiai tampa kieti kaip akmuo.• Žinant jūsų pirkimų maršrutus, produktai gali būti sugadinti ir parduotuvėse.Pirkite produktus stiklinėje ar metalinėje taroje. Nepirkite  dideliais kiekiais produktus ir geriamąjį vandenį.Stenkitės nedaryti maisto atsargų. Įdėmiai apžiūrėkite produktus prieš jų naudojimą. Jei produktas sugedęs – išmeskite jį.Tai juk geriau nei sirgti.Jei pavalgius pasidarė bloga _pasilikite maistoliekanas. Jos gali būti reikalingos nustatant apsinuodijimo priežastį.Apsinuodijus rūkštimis ir šarmais negalima vemti.

SANMAZGAS

• Supraskite tai, kad tualete  jus stebi ne dėl pramogos, o turint tikslą veikti jūsų organizmą torsionine spinduliuote,elektriškai laidžiomis rūgštimis ir bakterijomis, kurios spaudimo būdu vandentiekio vamzdžiu paduodamos į unitazą, kuomet jūs ant jo sėdyte.Todėl moralę į šoną –kare kaip kare.Vandens nutekėjimo angą laikinai uždenkite tualetiniu popieriumi. Plyšius tarp tualetinio bakelio detalių apklijuokite lipnia skaidria juostele.Elektriškai laidžių rūgščių neutralizavimo tikslu po naudojimosi tualetu apsiplaukite virintu vandeniu pridėję į jį geriamos sodos.•Žinokite, kad toniruoti vandentiekio triukšmai sukeliami kompresorių pagalba – tik demonstratyvūs. Cheminiai specialios paskirties junginiai, sukeliantys realią žalą,pateikiami be garso, spaudimo būdu.•Jei pasinaudojus tualetu ant kulnų atsiras įplyšimai, kojinėse skylutės, tai specialių dujų kryptinės srovės padarinys. Joms daromos angos prie unitazo santechninių sujungimų vietose arba apatinėje durų staktos dalyje. Užsidėkite dvi poras kojinių , o kulnų srityje politilieninės plėvelės gabalėlį ir problema išspręsta. Galima ir paprasčiau – naudokitės šlepetėmis su uždengtu kulnu. Jei odos įplyšimai atsiranda ant rankų  - anksčiau minėtos dujos patenka per kraną. Pavyzdžiui,kada plaunate rankas ar indus.• Uždenkite kanalizacijos nuotekų angas praustuvuose  ir voniose, net ir tuo metu, kada prausiatės ar skalbiate – juk tuomet jus pasilenkiate virš jų.• Galimai, jūs nuspręsite, kad ventiliacines angas geriau laikinai uždengti – nes ventiliacinės šachtos aktyviai naudojamos specialių cheminių medžiagų transportavimui spaudimo būdu į patalpas ir dulkių, įvairių kūno dalių plaukų (visa tai atnešama iš morgų), erkių (jei nepasisekė – patrinkite odą vandenilio peroksidu), blakių, tarakonų ir t.t.Hermetiškai užtaisyti ventiliacines angas geriausiai plitilenine plėvele. Tačiau būtinai ,galimai dažniau naudokite natūralią visų patalpų ventiliaciją.• Maudymosi metu į vandentiekio vandenį dažnai įvedama šarmų, tepalų, rūgščių ,pigmentų. Todėl kranams patartina įruošti nors medžiaginius filtrus.Nemalonaus pojūčio kūnui kada panaudojama elektriškai laidžios rūgštys – niežulio, odos badymo, jos suerzinimo eliminavimui patartina apsiplauti kūną geriamos sodos tirpalu.Jei vandenyje yra šarmų nuo kurių oda tampa šiurkščia  reikia apsiplauti silpnu vandens acto  skiediniu.

MIEGAMAS

• Paduodant į kambarį dulkes ir chemines medžiagas naudojamos specialiai įrengtos angos perdengimuose ( dažniausiai prie šildymo vamzdžių), durų staktose ir elektros instaliacijos kanaluose. Į kambario vidurį ar lovą  ,, dovanos“patenka per atvirą lempos dalį.Esant būtinumui ant jos galime užmauti polietileninį maišelį.• Dažnai specialūs milteliai su maskuojančiu dulkių kvapu įdedami į siurblį, kurį įjungus jie išsklaidomi po kambarį. • Aplankius butą kai jame nėra šeimininkų cheminėmis medžiagomis apdorojama patalinė, minkšti baldai, kilimai.Jei jūs pajausite metalinį kvapą , pavyzdžiui, ant  naktinių baltinių – tada jų vilkėti negalima, ant užvalkalo – miegoti ant jo negalima.• Atsisakykite  nuo paraloninių čiužinių – jie aktyvuoja elektrinius virusus.•Įvertinkite ir tai, kad kambaryje jūs galite būti stebimas ir per televizoriaus ekraną.     Kada išjungsite televizorių, uždenkite jo ekraną dekoratyvine užuolaidėle su vidiniu folijos sluoksniu. Papildomai apie buitinio psichoteroro buityje technika galite plačiau susipažinti perskaitę Vasilijaus Lenskio  knygas «Садисты» , «Мутанты» и «О, Литва!»)   www.kaunas.us

Duomenų iš slaptų instrukcijų santrauka ir rekomendacijos:

Kazachstanas išsiskyrė tuo, kad čia pirmiausia pasaulyje išvystytos bakteriologinės individualiojo naikinimo priemonės. 1972 metais JAV, Didžioji Britanija ir SSSR po pirmos sėkmės bakteriologinio ginklo srityje pasirašė susitarimą dėl jo taikymo.Tačiau Stepnogorske bioteroro įsisavinimas tęsėsi superslaptai ir aukštu lygiu. Buvo auginamos naujos virusų rūšys, sukeliančios neišgydomas ligas.
Šis nusikaltimas viršijo fašistų genocidą.
Ant nuteistųjų išbandydavo viską ir be ribų. Šitiems tikslams ypač gerai tiko J.V. Andropovas. Nuteistieji neįtarė slaptų eksperimentų. Tai įkvėpė “genialų” sekretorių. Jeigu nuteistieji nepastebėjo, tai šalies gyventojai tuo labiau neįspės.
Jeigu pamenate, hitleriniuose konclageriuose žudomiems rašė “medicinines išvadas”: širdies nepakankamumas, išsekimas, nelaimingas atsitikimas... Panašiai buvo daryta ir lageriuose.
Tai taip pat tiko “medicininėms” išvadoms, mirštant taikiems gyventojams. Tarp kitko, įdėmiai pastebėsiu, kad tai tęsiasi ir dabar, 2002 metais.
Andropovas pirmininkavo KGB nuo 1967 gegužės iki 1982 metų gegužės.
Andropovui reikėjo pagalbininkų. Mastai tapo milžiniški. Mokslininkai-niekšai siūlė naujas ir naujas genocido variacijas. Tokiam “reikalui” puikiai pritiko V.M. Čebrikovas. Tai jis nustatė egzekuciją disidentams. “Psichuškių” nuopelnas buvo padalintas tarp “genialaus” sekretoriaus ir ne mažiau talentingo iškrypėlio.
Skirtinguose šalies regionuose ypatingai įslaptintai dabar dirbo ištisa armija. Ji pasiskirstė į tyrinėtojus ir laboratorijas, įvedimo bei diegimo į “mases” rezultatų stebėtojus, vykdytojus ir tuos, kurie sudarinėjo “materialą”, t.y., įtraukinėjo į sąrašus eilinę auką.

Duomenys iš instrukcijų 1 

Tarp aukų buvo ir dabar yra trys tipai: naikinami lėtomis sadistinėmis SS priemonėmis; priklausą “socialinio aktyvumo slopinimo” kategorijai; eksperimentiniai.
Naikinamieji be gailesčio apdorojami pagal schemą komplekso iš cheminių junginių, bakteriologinių ir elektromagnetinių priemonių. Tokių žmonių bus ne mažiau kaip keletas milijonų. Tuo pat metu apdorojami jų vaikai ir šeimos, kadangi pagal instrukcijas teroro priemonės nukreipiamos į butus, dažniausiai nakties metu. Be to, cheminės priemonės nusėda ant baldų, sienų, kaupiasi daiktuose. Kitaip tariant, jeigu naikinamojo apdorojimą šiandien nutrauks, tai šeimos žūtis tęsis.
Jeigu jūs pakeisite būstą, tai naujoje gyvenamoje vietoje pakliūsite vietinio SS “įgaliotinio” sferon ir viskas tęsis be pokyčių. Jeigu pakeisite šalį, tai jus nustos apdoroti tiktai toje šalyje, kuri nepasirašė po “susitarimu”. Ne visos šalys pasirašė po nuosprendžiu žudyti žmones be teismo ir tyrimo. Tarp kitko, išgirtos “bendruomenės demokratiškumu” JAV yra tokių susitarimų pradininkės.

“Socialinio aktyvumo slopinimo” kategorija. Šios aukos apdorojamos prieš šventes, ypatingas datas, tokias, kaip rugsėjo 1, KGB aukų atminties dieną ir pan.

Tokiems priskiriami pažeidėjai: piktybiškai nemokantys mokesčių, apkalbantys vyriausybę ir valstybę.
Tai pačiai kategorijai priskiriami sektantai, grupės užsiimančiųjų ezoteriniais mokymais, tokiais, kaip meditacijos, apeigų rengėjai ir pan. Taip pat priskiriami nesankcionuotose grupėse užsiimantys Rytų kovos menais. Apdorojimo schema pagrįsta reguliariu aukų “prišėrimu” cheminiais junginiais butuose, meditacijoms ir užsiėmimams skirtose salėse. Patys savaime šie junginiai nėra nuodas tiesiogine šio žodžio prasme, bet organizmas apsunksta kartu su psichika. Tai yra bazė apdorojimui virusais tam tikromis dienomis. Įvertinus susidomėjimo rytietiškomis srovėmis ir sektantiškumo laikus, aukų skaičius bus 20-30 % šalies gyventojų. Tai sudaro daugiau nei 50 milijonų žmonių. Išskyrus lyderius, kiti pakeitę gyvenamąją vietą gali nebūti “įtraukti naudojimui”, jeigu nepratęs savo domėjimosi naujoje gyvenamoje vietoje.
Eksperimentiniai. Jų rūšys dvi. Su vienais vykdomi tiesioginiai griežto režimo eksperimentai. Tai nuteistieji. Antrieji yra šalies gyventojų masėje. Dažniausiai tai - besidomintys naujomis kryptimis. Eksperimentiniam stebėjimui reikalingas “grįžtamasis ryšys”, kitaip rezultatas nebus žinomas. Ezoterikai - geriausias iš “materialų”. Bet kas, patyręs neįprastą pojūtį, čia pat praneš apie tai savo namuose arba telefonu. Čia “kontaktuotojai”, ekstrasensai, aiškiaregiai, besidomintys magija, astrologija. Todėl kiekvienoje grupėje yra pranešėjas, kuris pasakoja apie daugiausia “apdovanotuosius”. Eksperimento objektas gali būti “išimtas iš kompiuterio” tiktai tuo atveju, kai absoliučiai nėra informacijos apie “kosminių” energijų, neįprastų sapnų ir “kontaktų” poveikių rezultatus. Kentėti teks ne mažiau kaip metus, niekam nieko neprasitariant apie savo pojūčius.
Kita informacija bus apie simptomus. O kol aš jums visa tai aprašinėju, turite prisiminti, kad sadistai nedykinėja ir šiuo metu.
Su dar didesniu užmoju tobulinamos genocido priemonės. Ugdomos etninio ir genetinio ginklo priemonės, apie kurį JAV prašneks tik 2001 metais, po 20 metų nutylėjimo. SSSR programos užbaigimas buvo apskaičiuotas 1987-1992 metams. Pradininko “garbė” krito ant jau minėto V.M. Čebrikovo, kuris vadovavo KGB nuo 1982 metų gruodžio iki 1988 metų spalio. Tai reiškė, kad naikinti galima konkrečios tautybės žmones. Ieškota genetinės “intervencijos” metodo. Buvo kuriami genetiniai “žymekliai”.
Tokio nusikaltimo žmonija dar neregėjo! Šio nusikaltimo žmonijai pirmaeiliais vadeivomis buvo valdytojai L. Brežnevas ir D. Kunajevas. Genocido priemonių išvystymo viršūnė priklauso didžiausiam demokratijos ir viešumo skelbėjui M. Gorbačiovui.
Naujo ginklo vystymo skirto genocidui nesustabdė netgi tada, kai iš Stepnogorsko nutekėjo ypatinga informacija: į JAV pabėgo Ken Alibekas (taip jis vadinamas FTB dosjė). JAV nepradėjo protinti SSSR, o skubiai išplėtė genetinio ginklo bei atrankinio naikinimo tobulinimą.
Dabar vaidmenys pasikeitė: atominiu ginklu pasaulį provokavo JAV - atsakomiesiems vystymo žingsniams kitose šalyse. Dabar SSSR išprovokavo pasaulį eilinėms lenktynėms. Tai buvo banditiško L. Brežnevo charakterio dvasia. Tačiau skaitytojas turi suprasti esminį skirtumą tarp paties atominio ir genetinio ginklo kūrimo proceso. Kalba eina apie bandymus. Sprogstant atominėms bomboms, žlugo gamta ir griuvo miestų maketai. Išmėginti genetinį ir etninį ginklą galima tik su skirtingų tautybių žmonėmis. Kazachstane buvo 103 tautybės. Dabar prie to pridėkite neišvengiamą bandymų kartojimą, taip vadinamai “matematinei statistikai”. Sunaikintų ir dabar slapta naikinamų žmonių skaičius jus šokiruos. Ar bus pritaikytas etninis ir genetinis ginklas ar ne, bet aukų jau daugiau, nei 1941-1945 karo metais.

Pasaulinio masto genocido vadeivos žinomi visiems. Atėjo laikas pasauliui sužinoti apie genocido tęsėjus. Jei Hitleris vykdė iškreiptą atrankinį genocidą žydų ir slavų tautų atžvilgiu, tai šiuolaikiniai nusikaltėliai naikina žmones pagal jų interesus, žmogiškąsias savybes ir eksperimentų tikslais. Naujų laikų genocidas - internacionalinis. Slapta naikino žmones konclageriuose. Naujiesiems nusikaltėliams lagerių nereikėjo. Jų galiai ir naudojimuisi teko žmonės, gyvenantys savuose butuose. Vykdytojų armija gavo gerai paruoštas instrukcijas. Jie nedėvi karinės uniformos. Jie priklauso teisėsaugos organams. Jie nekovoja už didžiąją šalį, kaip kovėsi hitlerininkai. Jie tiesiog naikina moteris, vaikus, senelius todėl, kad bute gyvena kas nors, įtrauktas į sąrašus. Tokio įsisiautėjimo pasaulis dar nežinojo! Kaip ir dabar, visi svarsto praeities nusikaltimus tautoms ir žmonijai. Naivu! Nejaugi sunku suprasti, kad sadistai - tai patologinis žmonių charakteris? Laikai keičiasi. Jei jūs aptiksite nusikaltimus, tokius, kaip stalininio ir hitlerinio teroro, tai slaptai bus išvystyti nauji. Jie nebus akivaizdūs. Ne kiekvienam buvo akivaizdūs NKVD ir gestapo nusikaltimai. Šiandieniniai SS veikia taip pat neakivaizdžiai ir nelauktai. Juos reikia ne tik atskleisti, išryškinti, bet ir nuolat kontroliuoti.

Adolfas Hitleris taip pat pradėjo savo šalies labui. Himleris taip pat veikė “vardan”. Šiuolaikiniai SS irgi mano, kad daro gerai. Brežnevas, Kunajevas, Gorbačiovas, Jelcinas... Paklauskite šiuolaikinių nusikaltėlių ir jie žiūrės į jus, kaip į nesuvokiančius jų reikalų svarbos valstybei. Jie iš tiesų supainiojo savo psichopatologiją su valstybės reikalais.
L. Brežnevas kabino sau vieną medalį po kito ir maudėsi liaupsėse, o žmonės, mėšlungio traukomi, mirė pasmerkti be teismo ir tyrimo.
Aš buvau juodligės “nutekėjimo” liudininku 1979 metais Sverdlovske. Jokie antibiotikai negelbėjo žūstantiems. Žmonės mirė staiga nuo kraujo išsiliejimų plaučiuose ir smegenyse. Jų nelaidojo, o degindavo slapta.
Tai buvo pastebima. Bet nepastebimos buvo taikomos lėto veikimo atrankinio genocido priemonės. Šios priemonės labai patiko “draugui” Gorbačiovui, bet tuo pavidalu, kada jos naikina žmones efektyviai ir labai lėtai. Žmogus jaus savijautos blogėjimą mėnesis po mėnesio. Tai ir buvo pagrindinė persitvarkymo “paslaptis”. Kitaip, žioplo Gorbačiovo “supratimu”, nebus kaip valdyti visuomenės stichiją.
Nuo 1987 iki 1992 metų etninio karo ir genetinio teroro priemonės, išvystytos Stepnogorske, dar pralenkė panašius vystymus JAV. Beje, nepagalvokite, kad Stepnogorskas buvo vienintelė vieta. Anksčiau sintezuotas JAV, šioje “demokratijų” šalyje, AIDS pasirodė esąs per daug primityvus, bet JAV jau “paveldėjo” ir pritriukšmavo visame pasaulyje, ne tik keldamos žmonėms baimę, bet ir juos užkrėsdamos. Taip prasidėjo nepaskelbtas karas ne tarp tautų, o vienpusiškas bejėgių žmonių naikinimas skirtinguose pasaulio regionuose.

2 Instrukcija skaitytojui

- Namuose įsitaisykite kanarėles, - pasiūliau jai ir viceprezidentei darbui su jaunimu L.V. Konstantinovskai. - Taip jūs apsisaugosite nuo savitaigos ir laiku būsite perspėjamos apie patenkančius nuodus.
Be to, šildymo ir kanalizacijos vamzdžių išėjimų vietas užtepkite gipsu - baltame fone bus gerai matomi dūriai. Ypač stebėkite tarpą tarp sienos ir vamzdžio. Nelaukite didelių skylių. Kiaurymės mažos. Jos lygiai tokio dydžio, kad tilptų įmova-nipelis. Aerozolis teka veikiamas slėgio. Šios vietos SS instrukcijose nurodomos pirmiausia.
Visada kamščiais uždenkite kriauklių ir vonios nutekėjimo vamzdžių kiaurymes. Be to, pertepkite nutekėjimo vamzdžių sujungimus. Kanalizaciją naudoja ternarinio arba binarinio komplekso vienai iš sudedamųjų dalių paduoti taip, kad kaimynai dėl to nenukentėtų. Jūs gi buto ore gausite “reikiamą” komponentą.
Virtuvės, tualeto ir vonios ventiliacijos kanalus užkamšykite aklinai. Instrukcija reikalauja kiaurymę gręžti ten, kur praeina jūsų ventiliacijos vamzdis. Sunkiųjų metalų aerozoliai leidžiasi į butą žemyn, nors oro srovė kyla į viršų.
Užtepkite bendras su kaimynais rozetes.
Jei siena iš plytų, tai instrukcija reikalauja kiaurymę gręžti po jūsų grindjuoste. Hermetiškai užtepkite grindjuostes iš jūsų kaimynų pusės. Tuo pačiu žinokite, kad ertmė po grindjuoste išsidėsčiusi visu perimetru, todėl ją nutraukite ten, kur prasideda bendra siena. Užtepkite kiaurymę iš šono.
Jei šalto, karšto vandens arba dujų vamzdžiai į jūsų butą patenka per kaimynų sieną, tai aplink vamzdį standžiai apsukite tokį vielos gumulą, kad jį gręžiant, būtų akivaizdu. Paskui viską užtepkite baltu hermetiku arba gipsu. Tai reikalinga, kad galėtumėte kontroliuoti. Baltame fone maža kiaurymė tampa matoma.
Sekite plyšius. Ypač paneliniuose namuose. Atsiradusius plyšius užglaistykite. Instrukcija rekomenduoja padaryti plyšius. Dažniausiai jie praduriami iš viršutinio buto toje vietoje, kur sueina sienų, o kartais ir lubų paneliai.
Butą vėdinkite oro srove taip, kad kambaryje esantį orą jo srautas stumtų kiaurai, o ne suktų jį, kaip vyksta vėdinant per orlaidę.
Maisto produktus sandariai įvyniokite į nepralaidžius polietileninius paketus. Ne lengvai suvyniokite, o užsukite taip, kad nebūtų nė menkiausio plyšelio. Nesitikėkite, kad puodų dangčių hermetiškumo pakanka. Net šaldytuvas nesukuria nors šiek tiek pakankamo hermetiškumo.
Žiūrėkite į televizoriaus paviršių. Kai į butą įpurškiami virusai, jo juodame fone ryškiai pastebimi išpurškimai, kaip būna baltinant. Lubose virš televizoriaus raskite plonutėlę angą. Ir šiaip, atidžiai ištirkite lubas. SS gręžiamos skylutės charakteringos tuo, kad paduodant suslėgtą aerozolį, susidaro kūginė forma. Nebaltinkite lubų kietais dažais.
Sekite kvapus. Žinoma, didžioji šių bjaurasčių dalis kvapo neturi. Bet į butus ir į susirinkimų vietas paduoda “pridengtą” aerozolį. Pavyzdžiui, į virtuvę paduodamiems arseno junginiams pridengti naudojamas “keptos vištos” kvapas. Tualete sunkųjį metalą gali “pridengti” rūkalų kvapu.
- Aš gyvenu viršutiniame aukšte, - pasakė Liudmila.
- Gerai, kai namuose yra vyras. Įsigykite savo raktą nuo palėpės. Atminkite, kad mutantai pažeidinėja įstatymus. Vadinasi jie - nusikaltėliai. Gaudykite juos. Fotografuokite. Prieš iškviesdami miliciją, patys viską iš jų paimkite ir tai, ką paėmėte, nufotografuokite.
- Nejaugi mes tam turime teisę?
Kai yra pavojus vaikams, moterims ir seniems žmonėms, įstatymas leidžia imtis nukenksminimo priemonių. Visada atminkite, kad tie nusikaltėliai turi priedangą teisėsaugos organuose. Taigi “tyrimo” nesitikėkite. Dėl tos pačios priežasties skųstis taip pat nėra naudos.
Rinkite įrodymus, o ypač liudininkus.
Asociacijoje yra puikiausių specialistų. Rašysime aktus. Tie aktai puikiai papildys nusikalstamas instrukcijas, kurių man jau dabar pakanka, kad įvyktų tarptautinis teismas prieš organizuotą nusikalstamumą.
Pakalbėkite su kaimynais. Jei jūs aplenksite SS, tai kaimynai turi teisę jų neįsileisti į butą. Jei jums perspėjus, jie vis tik įsileistų juos, taptų nusikaltimo bendrininkais.
- Kaip nustatyti, ar organizmas jau “pripumpuotas”? - paklausė Tatjana.
- Paragaukite, koks jūsų kaktos arba vidinės rankos pusės prakaito skonis. Ragaukite ašarų skonį. Rūgštus skonis yra tiesioginis rodiklis. Įsiminkite, kad rūgštus prakaitas ar rūgščios ašaros - išskirtinis simptomas. Tik prieš pat mirtį žmogaus prakaitas gali turėti “natūralų” rūgštų skonį. Būna, kad prakaitas kartus. Tai taip pat simptomas. Prakaitas bus kartus, kai leidžiami aerozoliai naikinantys organizme kalcį. Tai reikalinga, kad vėliau jus galėtų pažeisti virusais.
- O jei organizmas jau pažeistas?
- Reikia gerti daug karštų ir šlapimą varančių skysčių. Chemines medžiagas mutantai sukūrė tokias, kad jos “užsklendžia” limfos ir šlapimo sistemas. Tokiu atveju sustorėja žarnynas. Atsiranda sunkumo jausmas. Kartais skauda galvą. Na, apie simptomus vėliau. Valgykite daug šviežių kopūstų. Ne kopūstų salotų, o graužkite iš viso gabalo. Kartu su kopūstais valgykite žemės riešutus. Daug gryno oro ir judesių. 40% inhaliacinių nuodų pasišalina kvėpuojant… Sunkiau su virusais ir bakteriniais pažeidimais. Apie tai taip pat šiek tiek vėliau. Kada nors man priminkite apie pažeidimų simptomus ir apie pažeidimų virusais specifiką. Beje, “pripumpuotas” žmogus be to dar jautrus elektromagnetiniams procesams. Apie simptomus aš jums papasakosiu. Ilgainiui jus apmokysiu, kaip testuoti orą ekspres metodu. Ir kaip nustatyti elektromagnetinį pažeidimą. Tai tolygu nepaliaujamam radiaciniam švitinimui. Visų svarbiausia jums įsisavinti, kad visa ta bjaurastis naudojama ne ypatingiems žmonėms, o milžiniškam gyventojų skaičiui. Todėl, jei į jus kreiptųsi senutė ar namų šeimininkė, neignoruokite jų. Su jomis gali būti eksperimentuojama arba jos gali būti “agentai situacijai sukurti”.
- Kas tai ?
- Apie “agentus situacijoms sukurti” ir apie “aplinkybių agentus” papasakosiu jums vėliau.
Jums gi, brangus skaitytojau, nemaišytų šią knygą duoti paskaityti gretimų butų kaimynams. Labai dažnai mutantai rodo jiems “organų” pažymėjimus ir juos apgaudinėja. Dažnai kaimynai nė neįtaria, kad SS į jūsų butą leis virusus ar kitokią cheminę bjaurastį. Būna, kad SS šantažuoja, siūlo lengvatas ir kaimynus padaro nusikaltimų bendrininkais. Tai vyksta mano butui gretimame bute Maskvoje, Danilovskaja krantinėje. Su tais nusikaltėliais man paprasčiau: aš jiems padarysiu tokią gėdą prieš visą pasaulį, kad jų pačių vaikai į juos žiūrės kaip į purvo gabalą. Nuo gėdos SS jų neapgins.

Duomenys iš slaptų instrukcijų 3

Po to, kai aukos organizmas bus atakuotas, pažeidžiant apsaugos funkcijas ir bus “pralaužti” membraniniai sluoksniai, pagrindinėmis priemonėmis tampa cheminiai “pamaitinimai”. Daugiausia tai priemonė, kurią organizmas įsisavina inhaliacijų būdu. Balti milteliai, gerai tirpstantys vandenyje, lengvai pasklinda oru. Pavyzdžiui, jei Jūs taip paruoštus laikraščius paskaitysite, tai po tam tikro laiko Jūs “pasijusite blogiau”. Atsiras susierzinimas. Prislėgta nuotaika, susijaudinimas be priežasties, po to apsunkimas. Apsunkimas yra pagrindinis pirmojo etapo tikslas. Šitas pamaitinimas dabar naudojamas ne mažesniais kiekiais nei beriama druskos plikšalos metu ant kelio. Prisiminkite aukų kategorijas ir mastus.
Sadizmas čia pasireiškia tuo, kad žmogus “apsunksta” iš lėto laipsniškai. Iš pradžių nuovargis su širdgėla. Po to, priklausomai nuo žarnyno, inkstų ištynimo, apsunksta arba pradeda mausti per juosmenį. Atsiranda galvos skausmai. Prasideda konfliktas organizme. Apsunkimas būdingas ramybei, bet reikia dirbti, maitinti save ir šeimą. Beje, šeimai šie “pamaitinimai” tenka taip pat, išskyrus tuos atvejus, kai miltelius naudoja meditacijų salėse, sektų susibūrimuose arba nesankcionuotose kovos menų treniruotėse. Šeimose prasideda kivirčai dėl niekų. Žmogus tampa agresyvus ir kritiškas iki priekabumo.
Kadangi pamaitinimus SS atlieka nepertraukiamai, tai savijauta blogėja nuosekliai. Prie galvos skausmų prisidės dantų skausmai ir suirimas. Beje, kadangi organizmas yra ieškojime, tai viskas priklauso nuo to, iš kur “patemps”. Gali tempti nuo kelio sąnario arba skaudės kojų pėdas, gali atsirasti ūžesys ausyse. Jei “tempia” nuo galvos, tai kai kurioms moterims atsiranda net haliucinacijos. Vyrams tai nutinka rečiau. Aišku, iš kur SS sadizmo laikais radosi tiek daug “aiškiaregių”?
Noras prigulti, nenoras atsikelti, net tada, kai pabundi, energijos stoka reikalų vykdymui, sunkumas pradėti naujus darbus arba surengti būtiną susitikimą. Žodžiu, visapusiškas apsunkimas. Kadangi tai vyksta palaipsniui, o žmogus yra “savyje”, taigi gali nepalaikyti to susirgimu iki tol, kol nepradės jaustis, o po to ir labai lėtai įsiskverbs, skausmai. Būna, kad ir tada žmogus bando surasti išsigelbėjimą uždarumu ir buvimu “savyje”. Kaip taisyklė, apsilankymas pas gydytojus nutraukia visus ieškojimus ir bandymus. Jeigu tai vyktų iš karto, tai kiekvienas pradėtų nerimauti. Bet sadizmo principas - laipsniškas sunaikinimas. Beje, daktarai nieko rimto nesuras. Jie neturi priemonių ir diagnostikos tokiems pažeidimams. Labiau aprūpintuose medicinos centruose gydytojai dabar tame pačiame “statuse”, kaip ir ankstesni psichiatrai “psichuškėse”, tai yra kreiptis beprasmiška. Ypač tai liečia virusologus.
Vaikai tampa agresyvūs ir suirzę, blogai susivokia, užsidaro.
Po vidinių organų sienelių ištinimo ir sustorėjimo tuo pačiu metu seka limfinės ir šlapimo sistemų sustingimas.
Organizmas išmeta šias “drumzles”, bet pagal instrukcijas auką visą laiką palaiko “kondicijoje”. Dėl to SS tinklas išsiraizgęs iki kaimo gyvenviečių ir kolektyvinių sodų bendrijų. Kitais žodžiais tariant, apsivalyti niekur nepabėgsi.
Taigi, limfinės sistemos nusilpimas sąlygoja limfadenitų susirgimus. Tuo pačiu metu organizme susidaro rūgšti terpė. Tai irgi konfliktas, nes organizmas pasyvumo būsenoje daugiausia būna šarminėje terpėje. Rūgštingumas yra nepertraukiamų pamaitinimų pasekmė. Iš pradžių rūgštinės terpės prievartis nepraleidžia į gaubtinę žarną perėjime tarp storosios ir plonosios žarnos. Po kepenimis susidaro išsipūtimas ir ūmus skausmas. Gali pradėti “tempti” kelio sąnarį. Gali sukelti skausmus širdies srityje palei įstrižainę arba nuo kairiojo šono ir nugaros, ten, kur riestinė (S pavidalo) žarna. Tačiau tikslas yra tas, kad rūgštinė terpė prasiskverbtų link storosios žarnos. Tam ir egzistuoja SS tarnybos.
        Palaipsniui prievartis praleidžia rūgštį. Atsiranda simptomai: prakaitavimas, su šaltu ir naktiniu prakaitu. Ryškus “pablogėjimas”, šlapinimasis tampa “karštu” arba deginančiu, prakaitas ir ašaros įgauna rūgštų skonį. Paragaukite savo prakaito nuo vidinės rankos pusės arba ašarų. O kadangi šalies žmonės prisimena psichiatrus-niekšus iš “psichuškių”, tai būkite tikri - rūgščiam prakaitui paaiškinimas atsiras iš tokių pačių.
        Taigi, nenatūralus organizmo surūgštėjimas storoje žarnoje ir limfinės ir šlapimo sistemų “užtvenkimas” priveda prie cistitų, tenezmų, suyra kalcis. Būna, kad maudžia visus kaulus taip, kad skausminga pasisukti, “sumedėja” raumenys.
Tuo pačiu metu sadistai naudoja arseno junginius. Arsenas “įtempia” juosmens srityje. Taip organizmas galutinai patenka į konfliktą, nes sutrauktas juosmuo turėtų atvirkščiai tonizuoti limfinės ir šlapimo sistemų darbą. Organizmas “užstringa”.
Dabar pats laikas naudoti virusus, bakterijas. Organizmas bejėgis. Išbėrimai ant nugaros tarp menčių, o moterims papildomai ir ant viršutinės krūtinės ląstos dalies. Tiesa, pirmieji išbėrimai gali būti plačiau paplitę ir netgi ant pilvo. Viskas priklauso nuo viruso štamo. Atsimenate AIDS, išrastą JAV, buvo skirtas tiems patiems tikslams? Tarp kitko amerikiečių mutantų apdorojimo schema tokia pati.
Pagal visas išvadas ir tyrimus tokie užkrėtimai neturėtų persiduoti. Bet mutantai nenumatė, kad virusas tobulėja nešiotojo organizme. Beje, papildomas pamaitinimas virusais priveda prie to, kad organizmas ieško sugyvenimo, tai yra, nuolatos esti infekuotas.
Iš herpeso tipo virusų štamų, bet išvestų laboratorijose, beveik visi sudaro grandinėles. Tai yra, juos galima laikyti vėžiniais. Todėl, pirma grėsme bus limfinės sistemos vėžys. Viskas prasideda nuo liaukų ištinimo po žandikauliu, po pažastimis ir palaipsniui prieina prie prostatos (priešinės liaukos, vyriškosios priedinės lytinės liaukos). Geriausiu atveju susidaro fistulės , blogiausiu - vėžys. Yra rūšys, kurios veisiasi išilgai nervinių takų. Žodžiu, viskas išdirbta iki smulkmenų.
Ir svarbiausia, nemanykite, kad reikia ypatingų priežasčių, kad pakliūtumėte į apdorojimą. Beje, Jūs tai suprasite iš “situacijų kūrimo agentų” sampratos. Čia reikalingos masinės nuotaikos. 

 

 

Pagal interneto medžiagą

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA. LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA. LT

BIOTRONIKA. LT

BIOLOKACIJA. LT

BIORITMIKA. LT

GEOTRONIKA. LT

RADIONIKA. LT

AJUVERDA. LT

   

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox