Radionika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE RADIONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Torsioniniai laukai

 

Pirmą kartą žodį ,,torsioninis“ panaudojo prancūzų matematikas Eli Kartonas savo darbe, paskelbtame prancūzų mokslų akademijos  1913 metų pranešimų rinkinyje. Jis rašė: ,,Gamtoje turi būti laukai“ kurių prigimti sukimas“. Žodis ,, Torsion“ (prancūziškai - sukimas) kiles iš lotiniško ,,tor quere“, reiškiančio ,,suku“. Terminas ,,torsioniniai laukai““ naudojamas retai, tačiau jo prasmė aiški, tai koks tai  pasiskirstęs erdvėje fizinis dydis, nusakantis sukimo jėgą. Ar egzistuoja gamtoje torsioniniai laukai? Taip. Pavyzdžiui, sukdami veržlę,  jūs sukuriate torsioninio lauko įtampą varžte. Ar torsioniniai laukai distanciniu būdu, ar yra torsioninės bangos ir dalelės? Atsakymas taip pat teigiamas, o pavyzdžiai įvairūs. Toks, pavyzdžiui,  elektromagnetinis apskritiminės poliarizacijos spinduliavimas. Jį nesunku gauti arba stebėti įvairiose bangų diapazonų ilgiuose, net saulės šviesa, ypač sklindanti iš saulės dėmių, dalinai turi apskritiminę poliarizaciją. Gravitacinės bangos, turinčios tik šalutinį patvirtinimą, taip pat turi transportuoti erdvėje sukimo įtampą. Bendrai, iš visų dalelių su spinu ( vidiniu sukimu ), tame skaičiuje iš įprastinių elektronų, galima sukurti poliarizuotą pluoštą nukreiptą spinduliavimo kryptimi ar prieš jį. Suprantama, toks  pluoštas perneša į erdvę sukimą ir ta prasme pasireiškia torsioniniai laukai. Esant bet kokiam fizinio vakumo struktūros iškraipymui jame atsiranda torsioniniai laukai. Pavyzdžiui, kada žmogus kalba, vyksta oro sutankėjimas, sukuriantis nevienalytiškumą supančiame fiziniame vakume ir to išvadoje, tūryje, kuriame gyvuoja garsinė banga, atsiranda torsioninis laukas.Bet kuris statinys, pastatytas žemėje, bet kuri linija, nubrėžta popieriuje, parašytas žodis ar raidė, net mintis, kurią išspinduliuojate į erdvę, suardo fizinio vakuumo vienalytiškumą ir jis į tai reaguoja sukurdamas torsioninį lauką.

Mokslininkai sukūrė prietaisą nustatanti geometrinių figūrų, raidžių, žodžių, tekstų ir fotografijų statinius laukus. Dar daugiau, specialios metodikos pagalba nustatomas intensyvumas, kryptis (kairė, dešinė) ir ženklas ( +,  - ) figūrų tarsioniniams laukams. Raidės, skaičiai ir figūros su ,,pliusu“ sukuria dešinius torsioninius laukus, teigiamai veikiančius žmogų, o su ,,minusu“ sukuria – kairius, kurie toleruotini tik labai mažomis dozėmis. Pavyzdžiui, torsioninis kontrastas žodžio ,,KRISTUS“ yra + 19.
Tampa suprantamu fenomenas, kada žmogus padėjęs  ant jam nežinomos užverstos knygos ranką, staikiai nustato jos psichofizinį poveikį. Bet kuris žmogus visada yra slapto gero ar blogo energoinformacinio ženklo, figūros, teksto ir t. t. įtakoje. Visa tai veikia žmogaus psichiką, kadangi mes reaguojame į kiekvieną objektą ne tik akimis, bet ir taip vadinamu vidiniu regėjimu, kuris ,,fiksuoja“ mums nematoma torsionine spinduliuotę. Mokslininkai sukūrė specialią  metodiką, leidžiančią žmogui panaudoti jo supergalimybes: aklieji pradeda skaityti, tiksliai šaudyti į taikinius ir t.t. Ši metodika  aprobuota  Rusijos Maskvos valstybiniame universitete, aukščiausios nervinės veiklos institute, tradicinių gydimo metodu institute. Ji akivaizdžiai  demonstruoja  ir įrodo tai kad žmogus turi ryšį su kita realybe - ,,mato“ ir ,,priima“ torsioninių laukų vaizdus. Žmogaus kūnas – tai įvairios prigimties torsioninių laukų ,, generatorius“ ir ,,imtuvas“, atspindinis visų lygmenų realijas. 19+96 metais teoriniai fizikos sarbai davė stulbinančius rezultatus: torsioniniai laukai – penkta medžiagos būklė. Būtent iš jų susideda vakumas, gimdantis elementarines daleles, iš kurių susidaro atomai, susijungdami į molekules, sudaro visus galimus medžiagos būvius. Jei žmogus pakankamai ilgai būna prie simbolių, turinčių ,,minuso“ ženklą, jų torsioniniai laukai trikdys jo psichiką. Žinoma tai kad žmogų patalpinti į kambarį su specialiu sienų santykiu, jis labai greitai išprotės. Arba priešingai, bažnyčioje žmogus jaučia, kad jis randasi ypatingoje vietoje: architektūra, sienos, šventųjų paveikslai, spalvų gama – visa tai sukelia ypatingą psichinę nuotaiką. Labai ženklius kairiuosius ( ,,neigiamus“) torsioninius laukus spinduliuoja televizorius. Iki 1980 metų torsioninių laukų pasireiškimai buvo pastebimi eksperimentuose, kurių tikslu nebuvo būtent torsioninių laukų nagrinėjimas. Sukūrus torsioninius generatorius situacija iš esmės pasikeitė. Atsirado galimybė  vykdyti plačios apimties bandymus, kuriuos iki šiol atlieka Amerikos, Rusijos, Ukrainos ir kitų šalių mokslinės laboratorijos. Buvo nustatyta tai, kad torsioniniai laukai ,,valdo“ ne tik medžiagos gimimą iš fizinio vakumo, bet ir medžiagos sąveika su informaciniu lauku. Tie laukai veikia ,, viršsąmoniniame“ lygmenyje. Mokslininkų nuomone, sąmonė yra aukščiausia informacijos išsivystymo forma , kurianti informaciją,o jos transportuotojai – torsioniniai laukai. Todėl fiziniu požiūriu  sąmonė yra ypatinga torsioninės medžiagos forma.     Sąmonę galima apibrėžti kaip medžiagos sąveiką su informaciniu lauku. Mūsų planetoje aktyviausiai su   informaciniu žemės lauku kontaktuoja žmogus naudodamasis idealiu prietaisu – galvos smegenimis. Torsioniniai laukai turi savyje žinias apie visatos ateitį, juose pirmiausiai formuojasi kiekvieno individualaus žmogaus likimas. Jie gali veikti materialaus pasaulio daiktus ir reiškinius.ir vadovauti visų procesų eigai. Šie laukai prasiskverbia į kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką nuo gimimo iki mirties ir po jos. Šiuo metu torsioninių laukų teorija gerai išsivysčiusi, o jų savybės, prognozuojamos mokslu, tiesiogiai ar šalutiniais  būdais, patvirtintos eksperimentais.            

Pas žmogų yra keletas torsioninių laukų lygmenų atitinkamai energetiniams kūnams. Žmogaus kūne – čakros – torsioninių laukų fokusai. Kuo aukščiau yra čakra, tuo aukštesnis laukų dažnis.Yra septynios pagrindinės čakros. Kiekviena čakra tarnauja kaip savotiška apibrėžto dažnio energijos priėmimo – perdavimo antena. Čakrų buvimas ir jų paskirtis buvo žinoma prieš keleta tūkstančių metų. Šiai dienai jų egzistavimas  mokslo patvirtintas faktas. Žinoma, kad žmogaus organizmas sukuria savo torsioninį lauką, kuris yra viso organizmo informacijos nešėjas. Kiekviena iš septinių čakrų ,,skamba savo gaida“, sudarydamos savotišką oktavą, nusakančią žmogaus dvasinio išsivystymo lygį. Torsioniniai laukai turi kairinę ir dešininę poliarizaciją. Torsioninių bangų greitis žymiai viršija šviesos greitį. Jis yra ne mažesnis nei 109C, kur C – šviesos greitis tuštumoje,  C=300000 km/sek, tai reiškia praktiškai žaibiškai į kiekvieną visatos tašką. Torsioninio lauko potencialas nepriklauso nuo atstumo. Todėl  diagnostiką panaudojant torsioninius laukus galima vykdyti akimirksniu bet kokiu atstumu. Torsioninis spinduliavimas pasižymi aukštu skvarbumu ir panašiai gravitacijai praeina per visas aplinkas be energijos nuostolių, jų negalima ekranuoti gamtinėmis medžiagomis. Energijos nuostolių nebūvimas sklindant torsioninėms bangoms  įgalina  sukurti požeminius ir povandeninius energetinius ryšius panaudojant mažus galingumus. Skirtingai nuo elektromagnetizmo, kur vienaženkliai krūviai stumia vienas kitą, vienaženkliai torsioniniai krūviai traukia vienas kitą ( ,,panašus – panašų“). Tuo pagrįstas universalus rezonansinių reiškinių principas, kuris gali spontaniškai atsirasti tarp dviejų žmonių, jei jie turi vienodas patogenines vibracijas. Torsioniniai laukai turi atmintį. Šio efekto egzistavimas įgalina užrašyti torsioninius laukus ant bet kokios medžiagos, pavyzdžiui ant vandens, vaško, cukraus ir t. t. Aiškiaregė Vanga būtent iš cukraus gabalėlio skaitydavo nuskaitydavo informaciją apie žmogų. Torsioninis laukas turi informacinio charakterio savybes – jis neperduoda energijos, bet perduoda informaciją. Teigiama informacija (žodžiai, mintys,veiksmai ir t.t.) suka torsioninius laukus viena kryptimi, neigiama  - kita priešinga kryptimi. Torsioninių sūkurių sukimosi dažniai kinta priklausomai nuo informacijos. Torsioniniai laukai gali būti sudėtingi ir tapti daugiasluoksniais. Torsioniniai laukai – tai Visatos informacinio lauko pagrindas. Torsioninės bangos yra neišvengiamas  elektromagnetinio lauko komponentas. Todėl radiotechniniai ir elektroniniai prietaisai tarnauja torsioninių laukų šaltinių sukūrimui. Dešininiai torsioniniai laukai gerina žmonių savijautą, o kairieji –blogina.        Žmogus gali torsioninius laukus betarpiškai priimti ir pakeisti. Mintis turi torsioninę prigimtį. Torsioniniams laukams nėra apribojimų laike. Objekto torsioniniai signalai gali būti priimami iš praeities, dabarties ir objekto ateities. Paskutiniais metais pasisekė sukurti visą eilę fantastinių technologijų paremtų naujais fizikos principais: torsioninė energetika, torsioninis transportas, torsioninės komunikacijos ir ryšis, torsioninė konstrukcinių medžiagų gamyba, torsioninė geologija ir geofizika, cheminė gamyba, ekologija, atominės gamybos  atliekų utilizacija, radioaktyviai užterštų teritorijų valymas, žemės ūkis ir medicina.

 

 

Pagal interneto medžiagą

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA. LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA. LT

BIOTRONIKA. LT

BIOLOKACIJA. LT

BIORITMIKA. LT

GEOTRONIKA. LT

RADIONIKA. LT

AJUVERDA. LT

   

© 2007 - 2022 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox