Radionika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE RADIONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Faktai apie psichotroniką

 

Priemonės perduodančios psichotroninius pveikius

Jei apie slaptas technologijas kalba specialiųjų tarnybų vadovas , po to seka apdovanojimas , ar mažiausiai premija. Jei apie tai kalba minėtų  technologijų auka, pas jį atvyksta psichiatrinės pagalbos brigada. Juridinio pagrindo patraukti atsakomybei asmenis kaltus žmonių apšvitinimu ir priteisiant iš jų atlyginimo dėl padarytos žalos šiandiena nėra. Pirmiausia , be radiotechninės ekspertizės  distancinį psichofizinį poveikį nustatyti negalima. Teisme teisėjas skaitydamas nuosprendį sako: ,, Įstatymo vardu ...‘ Tačiau kokiu civilinio ar baudžiamo kodekso straipsniu teisėjas gali remtis nagrinėdamas konkretų slapto psichotroninio poveikio faktą? Žurnalo ,,Mikro bangų pasaulis“ redaktorius Luis Slizen rašo: ,,Žmogaus organizmas – tai elektrocheminė sistema, priemonės veikiančios ją jau sukurtos. Suprantama, mūsų aukštų technologijų šalyje tokiais įrengimais negalėjo nesusidomėti kariškiai. Darbai šioje srityje vykdomi daugiau nei 30 metų ir apgaubta slaptumo užuolaida, jais užsiėmusios kai kurių universitetų laboratorijos ir penki karinių tyrinėjimų centrai. Psichotroninio ginklo kūrimui skiriamos nemažos sumos. Amerikos ginkluotojų pajėgų elektrocheminė laboratorija planuoja šio ginklo artimiausiame penkmetyje tobulinimui virš 100 milijonų dolerių.1999 metais NATO Taryba įtraukė į savo ginkluotę vadinamą nemirtinį ginklą – non – lethal weapons ( NLW ). Ginklų sąraše yra ginklai naudojantys infragarsinius generatorius ir ginklai, sukuriantis  ne branduolinės kilmės elektromagnetinius impulsus.

1986 metai. Japonijos rinkoje pasirodo vadinamos ,,tyliosios“ kasetės, kurios turėjo milžinišką pasisekimą. Jas grojant magnetofonu nesigirdėdavo garso, nesigirdėjo tokio tipo frazės kaip: ,,meskite rūkimą“, ,, jauskitės gerai“ ir panašios, kurios buvo įrašytos infragarsiniais dažniais neuro – lingvistinio programavimo metodika ( NLM ). Ši metodika įgalina daryti žmogui bet kokią įtaiga. 1992 metai.Pirmas Rusijos CTV kanalas. Programoje ,, Juodoji dėžė“skelbiamas brošiūros ,,Kai kuris  hipnozės panaudojimas“. Jos autorius – Ivanas Sergejevičius Kčalinas, buvęs kariškis, žinomas hipnotizuotojas, rašo apie jo ( bendradarbiaujant su kitais ) sukurta super aukštų dažnių generatoriaus pagalba prietaisą ,,Радиосон“ (Radio miegas). ,, Mano atradimas – būdas sukelti radijo bangų pagalba distancinį miegą... Novosibirskas, karinė dalis 71592...Įgyvendinant šį išradimą praktiškai padėjo aviacijos generolas – pulkininkas Vladimiras Nikitovičius Abramovas. Darbų kuratoriumi buvo du kart Rusijos didvyris , aviacijos maršalas Eugenijus Jakovlevičius Savickis. Toliau buvo kalbama apie sėkmingą įrenginio ,,Radijo miegas“ išbandymą prie Novosibirsko esančiose kariniuose daliniuose ir apie tai, kad šis įrenginys gali ne tik  dideliu atstumu ,, užmigdyti“ priešą bet ir iššaukti organizmo pokyčius. 
Amerikos spaudoje 1997 metais pasirodė sensacinės žinios – buvo paskelbti senatoriaus Leo Reino, kuris buvo 1978 metais sektos ,,Liaudies šventovė“ vadovo potvarkiu nužudytas, padėjėjo Džiozefo Cholsindžerio užrašai. Jis nustatė tai, kad sektos nariai buvo  veikiami vieno iš Amerikos tyrimų centrų slapta psichotronine programa  ,, MK  -ULTRA“. Naudojant ją buvo tikrinamas žemo dažnio generatorių poveikis psichikai , provokuojami iš anksto užprogramuoti veiksmai. Žmonės buvo verčiami biorobotais.  Žurnalo New Scientist duomenimis 2001 metų spalio mėnesį  Amerikos nacionalinėje laboratorijoje Los – Alamose projekto ,,Miegančioji gražuolė“ rėmuose sukurti  mikrobanginiai spinduliavimo įrenginiai, skirti distanciniam žmogaus ir žmonių grupių psichiniam poveikiui. Šis projektas (vadovas Džekas Vernonas) numato elektromagnetinio ginklo sukūrimą, kuris veiktų priešų karių, partizanų ir teroristų psichiką. Tačiau sukurtas prietaisas, kaip ir kiti spinduliuočių generatoriai, turi esminį trūkumą – mažą ,ne didesnį pusės kilometro efektingo poveikio spindulį. Dėl to kaltas nepaprastai mažas šiuolaikinių energijos šaltinių, kurie naudojami formuojant pradinius impulsus, naudingo veikimo koeficientas. Tokių energijos šaltinių tobulinimui dirba daugelis Amerikos tyrimų centrų.
Programoje ,, Juodoji dėžė“ skelbiamas brošiūros ,,Kai kuris  hipnozės panaudojimas“. Jos autorius – Ivanas Sergejevičius Kčalinas, buvęs kariškis, žinomas hipnotizuotojas, rašo apie jo ( bendradarbiaujant su kitais ) sukurta super aukštų dažnių generatoriaus pagalba prietaisą ,,Радиосон“ (Radio miegas). ,, Mano atradimas – būdas sukelti radijo bangų pagalba distancinį miegą...Novosibirskas, karinė dalis 71592...Įgyvendinant šį išradimą praktiškai padėjo aviacijos generolas – pulkininkas Vladimiras Nikitovičius Abramovas. Darbų kuratoriumi buvo du kart Rusijos didvyris , aviacijos maršalas Eugenijus Jakovlevičius Savickis. Toliau buvo kalbama apie sėkmingą įrenginio ,,Radijo miegas“ išbandymą prie Novosibirsko esančiose kariniuose daliniuose ir apie tai, kad šis įrenginys gali ne tik  dideliu atstumu ,, užmigdyti“ priešą bet ir iššaukti organizmo pokyčius.  
Amerikos spaudoje 1997 metais pasirodė sensacinės žinios – buvo paskelbti senatoriaus Leo Reino, kuris buvo 1978 metais sektos ,,Liaudies šventovė“ vadovo potvarkiu nužudytas, padėjėjo Džiozefo Cholsindžerio užrašai. Jis nustatė tai, kad sektos nariai buvo  veikiami vieno iš Amerikos tyrimų centrų slapta psichotronine programa  ,, MK  -ULTRA“. Naudojant ją buvo tikrinamas žemo dažnio generatorių poveikis psichikai , provokuojami iš anksto užprogramuoti veiksmai. Žmonės buvo verčiami biorobotais. Žurnalo New Scientist duomenimis 2001 metų spalio mėnesį  Amerikos nacionalinėje laboratorijoje Los – Alamose projekto ,,Miegančioji gražuolė“ rėmuose sukurti  mikrobanginiai spinduliavimo įrenginiai, skirti distanciniam žmogaus ir žmonių grupių psichiniam poveikiui. Šis projektas (vadovas Džekas Vernonas) numato elektromagnetinio ginklo sukūrimą, kuris veiktų priešų karių, partizanų ir teroristų psichiką. Tačiau sukurtas prietaisas, kaip ir kiti spinduliuočių generatoriai, turi esminį trūkumą – mažą ,ne didesnį pusės kilometro efektingo poveikio spindulį. Dėl to kaltas nepaprastai mažas šiuolaikinių energijos šaltinių, kurie naudojami formuojant pradinius impulsus, naudingo veikimo koeficientas. Tokių energijos šaltinių tobulinimu dirba daugelis Amerikos tyrimų centrų. Vienareikšmiai pripažintam tai, kad perspektyviausias energijos šaltinis gali būti protono suskaldymas, kuomet išsiskiriančios energijos kiekis yra100 kartų didesnis nei termobranduolinio sprogimo metu. Šiuolaikinis mokslas jau priartėjo prie praktinio protono vidinės energijos panaudojimo. Dirbtinai skaldant protoną visa medžiagos energija virsta spinduliavimo energija fotonų ir neutronų srauto pavidalu, turinčių mi9lžinišką galingumą ir skvarbą. Tai įgalins sukurti bet kokio galingumo generatorius ir panaudoti juos psichotroniniam  spinduliavimui. Tokių generatorių panaudojimas suteiks galimybe neutralizuoti ne tikp riešo karines pajėgas bet ir civilius gyventojus. Priešingai  garsiniams ir elektromagnetiniams virpesiams fotonų – neutronų srautai turi kolosalų pranašumą: absoliučią skvarbą ir neribotą veikimo spindulį. Nuo tokio spinduliavimo neįmanoma pasislėpti už kokių tai sienų negalinčių sulaikyti protonų – neutronų srautus, tame tarpe ir jų  sudėtyje panaudota psicotronine sudedamaja. 1990 metų pradžioje masinės informacijos priemonės paskelbė šiurpinančius gandus apie sukurtą psichotroninį ginklą kuris sugeba veikti žmogaus smegenis, daro joms reikalingą įtaką. Žmonės, galvodami kad juos paverčia biorobotais, atakuoja valstybines instancijas. Tačiau atskirti tikrą auką nuo energetinio šizofreniko geba tik specialistai. Rusijoje 1994 metais oficialiai buvo užregistruotos dvi nepriklausomos visuomeninės organizacijos besirūpinančios gyventojų psichotroninio ,, apdirbimo“ problemomis. Greitai analoginių organizacijų kiekis Maskvoje ir Peterburge padaugėjo. Lietuvoje panašaus tipo veikianti organizacija   TALGAR   www.kaunas.us

Psichotroninis teroras –tai ginklų ir spinduliuojančių tipo įrenginių panaudojimas slaptam distanciniam poelgių, žmonių fiziologijos ir sveikatos procesų valdymui įprastoje jų buities ar darbo aplinkoje. Be to, psichotronines tecnologijos naudojamos distancinėms žmogžudystėms ir polinkį į savižudybę, avarijų organizavimui, sąmoningam elektros ir radioelektronikos įrengimų sugadinimui. Psichoteroro metu  gali būti naudojamos įvairios spinduliuočių kombinacijos, tačiau bet kuriu atveju distanciniai poveikiai vykdomi nematomais spinduliais nepastebimais tiek aplinkiniams, tiek pačiai aukai kurie veikia ląstelių lygmenyje,nenutrūkstamai visą parą, nepriklausomai nuo objekto dislokacijos: namuose, gatvėje, darbe, parduotuvėje, metro ar lėktuve. Philips kompanija užpatentavo naują technologiją , kuri neleidžia  žiūrovui perjungti kanalų reklamos metu. Mokslininkų nauja technologija veiks šiuolaikiniuose skaitmeniniuose televizoriuose su specialia reklamos signalo koduote. Tuo momentu, kada televizijos programa bus nutraukta reklama, televizorius neduos galimybės perjungti kanalus. Tokius kodus pažins ne vien televizoriai, bet ir video aparatūra, pranešė 23006 balandį  New Scientist.   Japonai  iš korporacijos NNT  mokslinio skyriaus pademonstravo nepaprastą, panašų į ausines žaislą. Jos transliuoja ne garsus, o pastovios elektros impulsus. Prie vienos ausies pajungiamas  katodas,  o prie kitos anodas. Kodėl? Tai ausų šeimininko distanciniam valdymui. Japonai panaudojo seniai žinoma, tačiau primiršta reiškinį – taip vadinamą galvaninę vestibuliarinę simuliaciją – GVS. Jo  esmė paprasta, -aiškina viena išradėjų  Taro Maeda, -jei silpnai  srove ,,trinktelėsite“ ausų vadinamas spenelines ataugas, tai žmogus praras pusiausvyrą. Jį linktels į šoną. Paveikus dešinę ausį į dešinę, kairę į kairę. O pasilenkęs nesavaimingai pasisuksi. Įjungus srovę į radijo srovę gausime savo rūšies distanciniu valdymu. Išradėjai sako, kad GVC ausinės linksmins diskotekų lankytojus, nes kryptinius impulsus galima transliuoti į muzikos taktą ir privers įspūdingai kraipytis.Ši naujovė suteiks naujų emocijų mėgėjams vairuoti automobilių imitacijas. Jas realiai mėtis posūkiuose.

Laboratorijų The Audio Spotlight ir MIT Media Lab darbuotojai sukūrė prietaisą, kuris, naudodamas nelinijines oro savybes, sugeba sukurti siaurą kryptinį garsinį spindulį  (Sound Beam). Audio Spotlight sugeba transliuoti kontroliuojamas garso bangas į apibrėžtą zoną  taip kad garsas nebus girdimas ,,neįgarsintoje“ zonoje. Audio – transformatorius yra 30 cm diametrą, jo sukuriamas garsinis spindulys sklinda trijų laipsnių  diapazonu. Jis gali suspaustame , ,, neišsisklaidęs“ į garsines bangas, 100 metrų. Amerikos  neurofiziologai pradžiugino pasaulį eiline sensacinga žinia: dabar jie žino telepatijos – minčių skaitymo mechanizmą ir gali to išmokyti tos metodikos kiekvieną norinti. Naudojant ultragarsinius smegenų skanerius, mokslininkai nustatė: žmonėms būdinga prisiminti esančius pačiose atminties gelmėse esančius prisiminimus, kurie pasąmonėje asocijuojasi su tuo metu vykusiais  veiksmais. Tokiu būdu ,mokslininkams pavyko sukurti savotišką ,,atminties žemėlapis“, atspindintis ryšį tarp klausinėjamo žmogaus ir jo nesavaimingų judesių. Remdamiesi tuo, neurofiziologai sugeba žinoti tai, apie ką žmogus pagalvoja , iki to ,kol jis tai pasako. ,,Tai ir yra telepatijos fenomenas, kurį galima iššifruoti, o tai reiškia, jį galima valdyti, naudoti moksle ir medicinoje“, - sako  tyrimų vadovas, Pensilvanijos universiteto biologijos daktaras  Šon Polinas.

1950 metų pradžioje, bandomojo aukštuminio atominio sprogdinimo metu Havajuose užgeso gatvių apšvietimas. Automatika, kontroliuojanti žibintų įjungimą ir  išjungimą dėl galingo elektromagnetinio impulso, atsiradusio branduolinio sprogimo metu,išėjo iš rikiuotės. Taip įvyko pirmas – nesąmoningas ir neplanuotas mikrobanginio ginklo panaudojimas. Amerikos žurnalas "Ньюсуик" praneša, kad greitai po karinių operacijų Somalyje JAV gynybos ministro pavaduotojas Džonas Dojčas pavedė Pentagono atsakingų asmenų grupei išnagrinėti nemirtino ginklo sukūrimo galimybę. Kolektyvas, vadovaujamas Pentagono taktinių sistemų direktoriaus Franko Kendelo išskyrė prioritetines finansuojamas 3 -5 metų programas.
 Kompanija  Mission Research Corp iš Kalifornijos Santa – Barbara realiai numačius sukurti galingą spindulinį ginklą. Jos mokslininkai intensyviai dirba prie ,,pulsuojančios energijos“(pulsed energy projectile PEP), sugebančio įkaitinti taikinį taip greitai ir tokia aukšta temperatūra, kad jo efektas bus panašus sprogimui.Be to HSV Technologies iš Sant Diego baigia sukurti prietaisą , kuris perduos elektros energiją ultravioletiniais spinduliais.

JAV  rengiasi išbandyti naują ginklą, kuris sugebės išvesti iš rikiuotės radarus, kompiuterius ir bet kokią kitą priešo elektroninę įrangą. Šis ginklas skleidžia galingus mikrobanginio spinduliavimo pluoštus  HPM (High Powered Microwave). Šiuo metu amerikiečių specialistai atlieka bandymus statant jį ant sparnuotų raketų ir nepilotuojamuose lėktuvuose. HPM – tai trumpalaikiai, tačiau labai intensyvūs impulsai. Jie išveda iš rikiuotės elektrinius prietaisus, tačiau visai neveikia žmonių.Šis naujas ginklas skirtas karinių bazių valdymo centrų elektroninių įrengimų , ryšių sistemų ir kompiuterinės technikos sunaikinimui. Jis sukuria tokio galingumo elektromagnetinį lauką , kad jo poveikis elektroninei aparatūrai būna galingesnis už žaibo iškrovą.. Ресурс Defense Tech  pranešė apie išleistą David Hambling knygą  How Modern Warfare Gave Birth toOur High-Tech World (Ginkluotės rūšys: kaip šiuolaikinis karas pagimdė mūsų aukštų technologijų pasaulį).Šioje knygoje pranešama, kad karinės JAV pajėgos (US Air Force), tarp kitų projektų ,, tolimesnėje perspektyvoje“, senai atlieka darbus kuriant  ,, Valdomų efektų“ (Controlled Effects), apie jį, tarp kitko,yra medžiaga su 2004 metų data viename iš JAV  karinių pajėgų internetiniame  tinklalapyje. Globalinis,, Controlled Effects“ projektas tikrai pakankamai fantastinė, paslaptinga ir mažai viešinama karinių pajėgų programa .

Amerikos karinės pajėgos bando dar vieną  naują ginklą. Vienas iš jo autorių Piteris Entonis Šlezingeris tikisi, kad po keleto mėnesių sugebės lazeriniu spinduliu užmušti porą viščiukų ar kitų gyvulių narvelyje, kurie  bus kelių dešimčių jardų atstume nuo ginklo. Apie tai rašo Kanados laikraštis The Globe and Mail.  

 

 

Pagal interneto medžiagą

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA. LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA. LT

BIOTRONIKA. LT

BIOLOKACIJA. LT

BIORITMIKA. LT

GEOTRONIKA. LT

RADIONIKA. LT

AJUVERDA. LT

   

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox